Historisk arkiv

Delegert myndighet i forbindelse med koronavirus-utbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer i dag, 31. januar, til Helsedirektoratet å koordinere helse- og omsorgssektorens innsats i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre berørte aktører.

- Dette er et tiltak i Nasjonal helseberedskapsplan og vi gjør dette nå som et føre-var-tiltak fordi vi ser at situasjonen berører flere aktører, både i helsesektoren og andre sektorer. Det er derfor avgjørende at aktørene i vår sektor og andre sektorer viderefører og styrker det gode samarbeidet om å håndtere utbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.