Historisk arkiv

Disse forskningsprosjektene får millioner til koronaforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

130 millioner kroner ble nylig hasteutlyst til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. 30 norske forskningsmiljøer har nå fått tildelinger og skal bidra med svar.

–  Vi mangler fortsatt mye kunnskap om koronaviruset. Forskningen skal bidra til å evaluere behandling og gi systematisk kunnskap om spredningen og effektene av viruset. Det er lovende å se så at så mange, sterke, norske forskningsmiljøer er tildelt midler. Jo mer kunnskap vi får, jo raskere, tryggere og smidigere kommer vi oss gjennom koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådet. 30 prosjekter får nå finansiering. Alle søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prosjektene som får tildeling vil foregå ved en rekke forskningsmiljøer over hele landet-  innenfor mange ulike fagdisipliner. 19 av prosjektene er tilknyttet universitetene, tre fra sykehusene og sju kommer fra forskningsinstituttene. Næringslivet er også koblet på sju av prosjektene.

– Vi ser mye penger både fra private stiftelser, ideelle organisasjoner og det offentlige som stilles til rådighet. Jeg tror at vi kommer til å komme ut av dette med kunnskap som er verdifull for framtida, og som også kan brukes til andre ting. Og det viser at vi har fagmiljøer som evner å raskt kaste seg rundt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

 

En av studiene som har fått tildelt støtte er en gruppe forskere ved Oslo universitetssykehus, med intensivsykepleier Kristin Hofsø i spissen. Prosjektet skal undersøke og beskrive alle covid-19-pasienter som er lagt inn på intensivavdelingen på Oslo universitetssykehus i samarbeid med norsk intensiv- og pandemiregister. Prosjektet skal følge pasientene også etter de har fått behandling, for å se på langtidseffektene, som psykisk og fysisk helse, av alle overlevende.  

Finansieringen er et unikt spleiselag mellom private og offentlige aktører. Trond Mohn stiftelse, en forskningsstiftelse opprettet av næringslivsleder og investor Trond Mohn, har gitt 30 millioner kroner. Kreftforeningen, som er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge har bidratt med 8 millioner kroner til Forskningsrådets hasteutlysning. I tillegg har Utenriksdepartementet og Forskningsrådet omprioritert midler slik at den totale summen som fordeles er på 130 millioner kroner.