Forsiden

Historisk arkiv

Fastleger skal bidra i koronavaksinering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er kommunene som er ansvarlig for vaksinasjon mot covid-19. Vaksinasjon vil være frivillig og gratis for alle.

- Fastlegene har en nøkkelrolle i helse- og omsorgstjenesten, og må involveres når kommunen planlegger hvordan vaksineringen skal skje, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Fastlegene sitter på viktig kunnskap om befolkningen som er nødvendig for å sikre at de med høy risiko for sykdom blir vaksinert. Vaksinasjonsplanene i kommunene må ta hensyn til at fastlegene fortsatt får ivaretatt det akutte og de kronisk syke. Det blir derfor viktig å finne frem til hensiktsmessig ansvarsfordeling lokalt, for å bruke ressursene best mulig. Tidlig involvering, forutsigbarhet og god organisering er avgjørende. Fastlegene står klare til å bidra, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Det er kommunene som har ansvaret for å tilby innbyggerne vaksine mot covid-19. Fastlegene må involveres i kommunenes planlegging fordi de nå får plikt til å bidra til at innbyggere på deres liste, får tilbud om vaksine. Hvordan fastlegene skal bidra, må fremgå av kommunenes planer.

Aktuelle oppgaver for fastlegene vil være å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, gjennomføre vaksinasjon og samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

- Mange fastleger har en presset arbeidssituasjon. Mange kommuner er også i en krevende situasjon som følge av pandemien. Det er derfor viktig at kommunene og fastlegene har en god dialog slik at vaksineringen kan gjennomføres raskt når de første dosene kommer til Norge, sier Høie.

Kommunene står fritt til å vurdere hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres, men det vil være nasjonale føringer for blant annet hvem som skal tilbys vaksine. 

Hver enkelt trenger ikke ta kontakt med fastlegen nå om vaksine. De som prioriteres i første runde vil bli kontaktet. Det vil komme informasjon hvis det blir aktuelt å be folk melde seg til vaksinering.

Arbeidet med forskriftsendringene er gjort i nær dialog med Legeforeningen og KS.

Les forskriften