Historisk arkiv

Felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fredag 20. mars signerer Norge en rammeavtale med Europakommisjonen om norsk deltakelse i et EU-initiativ (JPA) for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr.

- Nå kan vi delta i felles innkjøp av for eksempel personlig verneutstyr for helsepersonell som nå jobber med pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasmitte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - JPA vil gi oss muligheten til å sikre tilgjengelighet av nødvendig utstyr, ikke bare i håndteringen av koronautbruddet, men også ved utfordringer i fremtiden.

JPA gir en mulighet til felles innkjøp, men sperrer ikke samtidig for at Norge selv inngår kontakter slik det er gjort tidligere. Utbruddet av koronaviruset i Kina påvirker både tilgangen til og forbruket av legemidler, medisinsk utstyr og beskyttelsesutstyr. Markedet og forsyningskjedene for alle disse produktene er globale, og Norge er avhengig av import.

- Alle som jobber i helsetjenesten, skal vite at jeg jobber 24/7 for at de skal kunne gå trygt på jobb og ha det smittevernutstyret som de trenger, sier Høie.

 

Bakgrunnsinformasjon  

  • The Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures (JPA) er en rammeavtale om en valgfri samarbeidsmekanisme for medlemsstatene hjemlet i Europaparlaments- og rådsbeslutning 1082/2013/EU om helsetrusler over landegrensene.
  • Kommisjonen godkjente JPA i april 2014, og avtalen trådte i kraft i juli 2015. Etter at Sverige undertegnet i februar og Polen i mars 2020, er det 26 EU-stater i tillegg til Storbritannia som er medlemmer.
  • JPA gir medlemsstatene mulighet til å delta i felles innkjøp av for eksempel medisiner og vaksiner, beskyttelsesutstyr for helsepersonell, laboratorietester, diagnoseverktøy, og andre relevante varer og tjenester for å møte de utfordringer og behandlingsbehov alvorlige grensekryssende helsetrusler gir.