Historisk arkiv

Flere vaksinedoser til Norge i romjula

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pfizer/BioNTech melder at Norge vil motta i underkant av 50 000 vaksinedoser i romjula. Dette inkluderer de rundt 10 000 dosene i første leveranse som allerede er varslet. Dette forutsetter at vaksinen blir godkjent og leveransene går som planlagt.

– Jeg er glad for at vi får enda flere vaksinedoser allerede i romjulen. Disse dosene skal i utgangspunktet være nok til å gi en første dose til alle sykehjemsbeboerne i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

På grunn av praktiske årsaker blir de første 10 000 dosene brukt i Oslo-området, men de resterende dosene vil bli fordelt i tråd med anbefalingen fra FHI, og fordeles over hele landet.

Pfizer/BioNTech melder at leveransen av de første 10 000 dosene kommer 26. desember og ikke på julaften, som tidligere anslått. Dette vil ikke medføre noen forsinkelser i planene for vaksinering.

Ukentlige vaksine-doser til Norge

Pfizer melder også at Norge og de andre landene i EU i januar vil motta om lag 40 000 doser i uken. 

– Dette vil gi en større forutsigbarhet for kommunene, som skal forberede seg og legge planer for denne viktige vaksinasjonsjobben. Jeg har stor forståelse for at kommunene synes det er krevende å planlegge når det er så mange usikkerhetsmomenter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette skyldes blant annet usikkerhet knyttet til produksjonskapasitet hos vaksineleverandørene, og distribusjon og godkjenning av vaksinene.  

Folkehelseinstituttet skal holde kontakten med Fylkesmennenes vaksinasjonskoordinatorer om de kommende leveransene. Det vil fremdeles være noe usikkerhet om produksjon og godkjenning.

Les mer om vaksinene som er ventet før jul