Historisk arkiv

Flystansen videreføres til 29. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Etter en helhetsvurdering av smittesituasjonen i Storbritannia har regjeringen beslutte å videreføre flystansen fra Storbritannia til 29. desember kl. 12.00. Det er fortsatt mulig at flystansen kan bli videreført til over nyttår.

Stansen i direkteflygninger opprettholdes for å hindre spredning av den nye virusvarianten som er oppdaget i Storbritannia.

- Det er fortsatt nødvendig å opprettholde tiltak slik at vi vinner tid til å skaffe mer kunnskap om viruset og forhindre mulig spredning av viruset i Norge. Slik situasjonen er nå, har vi ikke kapasitet til å teste alle reisende som kommer fra Storbritannia på grensen. Det vil kunne føre til manglende kontroll på smittespredning av den nye, betydelige mer smittsomme varianten av viruset, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Høie viser til at Helsedirektoratet i sin anbefaling påpeker til at rutiner og kapasitet for å sikre testing av alle som normalt kommer med fly fra Storbritannia er under arbeid, men er ennå ikke sikret eller etablert i tilstrekkelig grad.

Helsedirektoratet har fått et nytt oppdrag om å vurdere situasjonen. Denne vurderingen vil bli lagt til grunn for regjeringens beslutning.