Historisk arkiv

Forlenger midlertidige takstendringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for fastleger og andre behandlere. Det skal bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. Nå forlenges endringene.

Departementet har blant annet lagt til rette for at fastleger og andre yrkesgrupper i lagt større grad skal kunne bruke e-konsultasjon i møte med pasienter.  Det ble også innført en ny takst for at fastlegene bedre skal kunne følge opp de mest sårbare pasientene som har behov for oppsøkende legehjelp.  

Nå er det besluttet at alle de midlertidige takstendringene forlenges til 1. november 2020.

Les mer