Historisk arkiv

Forskrift om gjenåpning av barnehager og skoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Barnehagene åpnes igjen fra mandag 20. april, og fra 27. april skal elevene fra 1. til 4. trinn tilbake på skolen. Ny forskrift stiller krav til at barnehager og skoler skal sikre nødvendige smitteverntiltak.

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Barnehagene og skolene må sikre at syke barn og ansatte holder seg hjemme, gode hygienetiltak og redusert kontakt mellom barna. Veilderen Covid-19 – smittevern i barnehager og den kommende veilederen for skolene beskriver hvordan barnehager og skoler kan etterleve disse kravene og forebygge smitte.

Hovedregelen er at barnehagebarn og elever som skal tilbake i barnehage og skole skal få et heltid eller deltids tilbud på samme måte som før. Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn eller elever som er tilstede samtidig. Beslutningen om å gjenåpne barnehager og skoler er basert på tydelig råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Beslutningen er basert på et trygt kunnskapsgrunnlag om smittesituasjonen generelt og om smitte blant barn spesielt.

Kommunen kan som helsemyndighet føre tilsyn med at barnehager og skoler etterlever kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Dersom det spres smitte i en barnehage eller skole, kan kommunen som helsemyndighet stenge denne. Barnehager og skoler skal ikke stenges som rent forebyggende tiltak.

Dersom smittesituasjonen skulle endre seg og det oppstår stor smittespredning i en region, kan kommunene beslutte at barnehager og skoler igjen skal stenges. Siden koronaviruset spres på tvers av kommunegrensene, vil det da være viktig at kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionene samarbeider. Folkehelseinstituttet vil bidra med kunnskap om smittesituasjonen i en region. Slike eventuelle vedtak må godkjennes av Helsedirektoratet.

Les forskriften