Historisk arkiv

Fortsatt strenge regler for kystcruise langs norskekysten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Etter at regjeringen 3. august midlertidig strammet inn muligheten for kystcruise og cruise rundt Svalbard, har regjeringen nå vedtatt fortsatt strenge regler for kystcruise. Disse vil i første omgang vare til 1. november. Reglene medfører at norske og utenlandske skip kan gjennomføre kystcruise langs norskekysten med maksimalt 50 prosent passasjerkapasitet, men begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer om bord (både mannskap og passasjerer). Reglene gjelder kun cruisetrafikk og ikke passasjerskip i rutegående trafikk.

I etterkant av smitteutbruddet på Hurtigruten fikk Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om regelverket og veilederne knyttet til kystcruise burde endres. Helsedirektoratet har i samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet foreslått å iverksette flere regelverksendringer for virksomheter som tilbyr kystcruise langs norskekysten. Dette følger regjeringen opp og forskriftsfester at cruiseskip som seiler langs norskekysten kan ha maksimalt 50 prosent passasjerkapasitet, men begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer om bord. Regjeringen vil fremover også vurdere om det skal foretas endringer i regelverket for kystcruise på Svalbard.

- Smitte om bord på et cruiseskip krever store ressurser for å begrense utbruddet, og medfører en rekke praktiske utfordringer. Regelendringene for kystcruise er nødvendige for å senke risikoen for et lignende utbrudd slik som på Hurtigruten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen vil gjennomføre en vurdering av forskriftsendringen innen 1. november 2020.

- Den økonomiske situasjonen for cruiserederiene er krevende, og det er nettopp derfor vi vil foreta en ny vurdering innen 1. november. Dette vil gi rederiene et grunnlag for å planlegge sesongen 2021, sier næringsminister Iselin Nybø.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 25. august og er som følger:

  • Norske og utenlandske skip som seiler ut fra norske fastlandshavner, kan gjennomføre kystcruise langs norskekysten med maksimalt 50 prosent passasjerkapasitet, men begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer om bord (både mannskap og passasjerer). Passasjerer og mannskap kan gå i land i fastlandshavner i Norge under seilasen, men det er ikke tillatt å gå i land i utenlandske havner.
  • Mannskap og passasjerer kan ikke være i karantene mens de er om bord. Det betyr at passasjerene må ha gjennomført karantene i Norge før ombordstigning hvis de omfattes av karanteneplikt (altså at de kommer fra et rødt land). Mannskap som mønstrer av i norsk havn er fortsatt unntatt innreisekarantene i forbindelse med selve mannskapsbyttet. Mannskap som mønstrer på, må også ha gjennomført karantene i forkant. Dette gjelder også dersom mannskapsbytte skjer i utenlandske havner
  • Norske og utenlandske skip som seiler ut fra en utenlandsk havn, kan seile med maksimalt 50 prosent belegg, men begrenset til at det maksimalt kan være 200 personer om bord (både mannskap og passasjerer). Passasjerer og mannskap kan ikke gå i land i Norge. Ved smitte må skipet kunne returnere til ombordstigningshavn i løpet av 30 timers seiling.

Bakgrunn:

  • 12. juni åpnet regjeringen for at det kunne gjennomføres kyst- og ekspedisjonscruise på og rundt Svalbard.
  • 18. juni vedtok helse- og omsorgsministeren og næringsministeren at det også skulle åpnes for kystcruise langs norskekysten. Covid-19-forskriften ble endret 21. juni.
  • 29. juli fikk Helse- og omsorgsdepartementet varsel på e-post fra Folkehelseinstituttet om at en passasjer trolig hadde blitt smittet om bord på Hurtigruten. Smitten viset seg å stamme fra mannskapet.
  • Som følge av situasjonen knyttet til Hurtigrutens kystcruise på Svalbard rådet Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet den 3. august regjeringen til midlertidig å stramme inn covid-19-forskriften. Som følge av dette endret Helse- og omsorgsdepartementet punktene i covid-19-forskriften som omfattet kystcruise på Svalbard og langs norskekysten. Det ble innført en begrensning på maksimalt 100 personer (passasjerer og mannskap) om bord på cruiseskipene. Innstramningene skulle gjelde minst 14 dager for å vurdere fremtidig regulering av cruisevirksomhet.
  • 12. august ble det kjent at innstrammingene skulle gjelde ytterligere syv dager, til og med 24. august.