Forsiden

Historisk arkiv

Helseministerens sykehustale for 2020: - I år vil jeg snakke om hva medarbeiderne kan forvente av meg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I seks år har Bent Høie presentert sine forventninger og krav til sykehusene i en årlig sykehustale. I år snakket helseministeren også om hva medarbeiderne kan forvente av ham.

– Medarbeiderne våre er den viktigste ressursen vi har i helsetjenesten, og det er viktig at dere trives på jobb. I årets sykehustale vil jeg svare på tilbakemeldingene dere har gitt der dere ikke er så fornøyde. Dere skal vite at jeg tar tilbakemeldingene fra dere på alvor, innledet Bent Høie sin sykehustale.

Les hele sykehustalen

Medarbeiderne er misnøyde med gamle bygg

Hvert år gjennomfører sykehusene en undersøkelse blant alle medarbeiderne, kalt ForBedring. Resultatene for 2019 viser at 82 % av de ansatte stort sett er fornøyde med arbeidsoppgavene og arbeidsplassen generelt.

Bare 54 % har svart positivt på spørsmål om de har et godt fysisk arbeidsmiljø. De som jobber i nye bygg er mer positive enn de som jobber i eldre og dårligere bygg.

–  Vi investerer stort i nye sykehusbygg – over hele landet. I 2014 viste Legeforeningen til et investeringsbehov i norske sykehus på mellom 78 og 111 milliarder kroner. Realiteten er at vi har gjennomført investeringer på dette nivået. Med gjennomførte, igangsatte og planlagte prosjekter vil vi i tiårsperioden etter 2014 ha investert over 110 milliarder kroner i norske sykehus. Nye, moderne bygg, nytt utstyr og økt kapasitet kommer både medarbeiderne og pasientene til gode, sa Høie.

Mange ansatte har det for travelt

ForBedrings-undersøkelsen viser at 68 % er fornøyde med arbeidsforholdene, men 20 % har det så travelt at de ikke rekker å ta pauser i løpet av arbeidsdagen.

Fra Bent Høie ble helseminister i 2013 til i dag, har sykehusbudsjettene økt med over 47 milliarder kroner. Av dette er den reelle styrkingen over 14 milliarder kroner.

Likevel opplever mange ansatte at de har det travlere nå enn før.

–  Dette viser at det må mer enn økte budsjetter til. Skal vi nå visjonen om pasientens helsetjeneste, forutsetter det at vi bruker kompetansen hos medarbeidere våre best mulig, utnytter mulighetene teknologien gir, og organiserer oppgavene våre bedre, sa Høie.

Statsråden var tydelig på at han vil:

  • Iverksette flere tiltak for at de ansatte får utviklet kompetansen, at sykehusene har en plan for faglige utviklingsmuligheter og tilbyr 100 %-stillinger.
  • Ta flere grep for å tydeliggjøre den nasjonale styringen og koordinere IKT-utviklingen enda bedre.
  • Bedre samhandlingen mellom sykehus og kommuner gjennom opprettelsen av 19 helsefellesskap

Stødige styringsmål

Helseministeren avsluttet talen med hovedoppdragene til sykehusene for året som kommer:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

– Styringsmålene er de samme som før, og er like viktige som før. Dette er noe vi skal og må jobbe med kontinuerlig, sa Bent Høie.

Sykehustalen kommer i forkant av et felles foretaksmøte for de fire helseregionene. Her får helseregionene presentert statsrådens styringsbudskap, forventninger og krav for året som kommer.