Historisk arkiv

Helsepersonell som driver pasientbehandling forbys midlertidig å reise utenlands

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å forhindre at pasienter smittes av koronaviruset, forbyr Helsedirektoratet helsepersonell som driver med pasientbehandling å reise utenlands. Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Utgiftene til dem som rammes vil bli dekket av det offentlige.

Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie som har bedt direktoratet ta i bruk fullmaktsbestemmelser i helseberedskapsloven som gjør dette mulig.

- Vi er nødt til å ta tøffe grep for å hindre at pasienter smittes av dem som behandler dem, og for å hindre at kritisk helsepersonell blir syke som en følge av at de smittes på utenlandsreiser. Det er også viktig å sikre at helsepersonell er lett tilgjengelig dersom situasjonen eskalerer, sier Høie.

Han beklager at dette innebærer at helsepersonell må avlyse etterlengtede utenlandsturer.

- Dette er leit for dem som rammes, men vi er nødt til å stoppe smittespredningen og sørge for at alvorlig syke får behandlingen de trenger. De som rammes vil få dekket utgifter som ikke dekkes av forsikringen. Det kommer nærmere informasjon om slik kompensasjon, sier helse- og omsorgsministeren. Han har også bedt Helsedirektoratet vurdere om det er behov for flere tiltak for å sikre at det er nok tilgjengelig helsepersonell eller tiltak som forhindrer smitte blant helsepersonell.

Tiltakene som er iverksatt er svært inngripende overfor helsepersonellet som blir berørt. De blir derfor vurdert fortløpende, og vil bli opphevet når det ikke lenger er behov for dem.

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt

Helsepersonell som er omfattet av forbudet vil få dekket økonomisk tap og utgifter knyttet til utenlandsreise som ikke dekkes av privat forsikringsselskap. Dette gjelder for utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars til 30. april, og som er bestilt før 12. mars. Dekning vil gjelde for helsepersonellet og nær familie.

Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap. Det vil være et krav om fremleggelse av skriftlig dokumentasjon på avslag fra privat forsikring før ev. kompensasjon fra det offentlige kan gis. Det vil bli gitt nærmere bestemmelser om dekning av tap og utgifter for utenlandsreiser innen kort tid, herunder hva som regnes som "nær familie" og hvem kravet skal sendes til.

Les vedtaket fra Helsedirektoratet.

Se liste over tiltakene som ble vedtatt torsdag 12. mars.