Historisk arkiv

Nyheter

Helsetiltak under koronapandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil bruke over 2 milliarder kroner for utvikle vaksiner mot pandemier. Nye digitale løsninger skal gjøre det lettere å spore koronasmitte.

– Det er avgjørende med forskning som gir oss vaksiner mot korona og andre pandemier. Vi må også bidra til at folk over hele verden får tilgang til disse vaksinene, sier statsminister Erna Solberg.

Vil ha med flere land

Norge har hatt en sentral rolle med på å bygge opp CEPI, en global koalisjon som jobber med å forebygge epidemier og pandemier og utvikle nye vaksiner mot smittsomme sykdommer. Regjeringen øker bevilgningene til vaksineinitiativet CEPI med 2 milliarder kroner over de neste 10 årene. CEPI finansierer forskning på vaksine mot covid-19, og utprøving av den første vaksinekandidaten er allerede i gang.

Dette bevilges gjennom en egen finansieringsmekanisme som gir CEPI tilgang til midler allerede nå. Regjeringen har vedtatt å bevilge 2, 236 milliarder kroner til vaksinearbeidet siden utbruddet startet, i tillegg til langsiktig finansiering av CEPI som tidligere er vedtatt.

– Nå er det viktig å sette CEPI i stand til raskest mulig å utvikle en vaksine mot COVID-19. I tillegg til denne ekstrabevilgningen kontakter regjeringen aktivt våre kolleger i andre land for å mobilisere mer penger til CEPIs livsviktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

–I det videre er det viktig å sikre at en utviklet vaksine blir raskt og rettferdig distribuert, ikke minst til sårbare grupper og til de fattigste landene, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.


Øke kapasiteten i helsetjenesten

Fredag la regjeringen også frem en rekke andre ulike tiltak som skal bidra til å begrense smitten, og behandle og følge opp syke under koronapandemien. De foreslåtte tiltakene vurderes som viktige for å hindre smittespredning og kan realiseres raskt.

– Koronapandemien er utfordrende for helsetjenesten. Alt det vi gjør nå, er for at folk skal få god behandling hvis de blir alvorlig syke. Norge har en god helsetjeneste som nå jobber for å øke kapasiteten og dreie innsatsen for å være best mulig forberedt på det som kan møte oss, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Andre helsetiltak under Koronapandemien

80 millioner kroner til tre ulike digitaliseringstiltak

Bevilgningen skal brukes for å etablere en mobilapp som kan spore personer som den smittede har hatt kontakt med, og en digital løsning for selvrapportering av luftveissymptomer fra innbyggere til Folkehelseinstituttet. Den skal også gå til videokonsultasjon og hjemmeoppfølging av pasienter.

40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Dette vil styrke helsevesenets evne til å trene opp tilstrekkelig helsepersonell til å håndtere kritisk syke pasienter med behov for intensivbehandling.

5 millioner kroner til utvidelse av Norsk intensivregister til et Norsk intensiv- og pandemiregister. Data fra registeret om intensivbehandling ved norske sykehus vil danne grunnlag for rapporter til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for å overvåke sykdommen i Norge. Dataene kan også brukes til å holde oversikt over intensivkapasiteten.

8 millioner kroner til oppdatering og distribusjon av faglige retningslinjer gjennom IKT-verktøyet MAGIC. Verktøyet gjør det mulig å oppdatere og distribuere faglige retningslinjer raskt til sykehus og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder diagnostikk, behandling av ulike pasientgrupper, rutiner for godt smittevern blant helsepersonell og så videre.

Endringer i enkelte honorartakster

Endringene innebærer at legevakt kan benytte e-konsultasjonstaksten, og fastleger kan benytte e-konsultasjonstaksten også på kveld, som kompensasjon for fysisk tilstedeværelse.  Telefonkonsultasjoner honoreres for fastleger og avtalespesialister på lik linje med e-konsultasjon.

Takstene gjelder

  • leger (både fastleger og legespesialister med driftsavtale)
  • psykologspesialister med driftsavtale
  • refusjon for laboratorieanalyser

God og forutsigbar kommuneøkonomi

Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. Det er avgjørende for et godt tjenestetilbud til innbyggerne i dagens situasjon. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil ha behov for økt kapasitet som følge av virusutbruddet og flere kommuner opplever nå merutgifter særlig til smittevernutstyr og bruk av helsepersonell. Dette vil inngå i den helhetlige vurderingen av kompensasjonen av kommunene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Les hele proposisjonen