Historisk arkiv

Viderefører krav om karantene for hytteeiere i Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte i utgangspunktet unntak for karantene ved kortvarig opphold på fritidsbolig i Sverige. Anbefalingen ble senere trukket tilbake på grunn av smitteutviklingen, og Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fraråder nå unntak fra karantene. På bakgrunn av disse nye rådene viderefører regjeringen krav om karantene for hytteeiere i Norden.

-Vi ser en kraftig økning av smitte i de fleste europeiske land. For å unngå en ny nedstengning som i mars har vi måttet stramme inn på en rekke områder. På bakgrunn av oppdaterte råd viderefører vi derfor krav om karantene for hytteeiere i Sverige. Vi følger nøye med på smitteutviklingen og vil gjøre en ny vurdering når smittesituasjonen tilsier det, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norge er i starten på andre smittebølge, og regjeringen har satt inn nye kraftfulle tiltak for å snu smitteutviklingen. Det er særlig viktig å redusere sosial kontakt og reiser til og fra utlandet.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fraråder på nåværende tidspunkt å lempe på kravene om innreisekarantene for personer med fritidseiendom i Norden. Helsedirektoratet vurderer at hovedregelen om krav om innreisekarantene i ti døgn for dem som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt er basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Les anbefalingen fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet  

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalte opprinnelig at dagens unntak for innreisekarantene ved bruk av kunne fritidseiendommer i Sverige og Finland endres som følger:

  • Kravet om ikke å overnatte tas ut og erstattes med en tidsbegrensning på 72 timer
  • Bestemmelsen kan utvides til å gjelde Norden
  • Kravet om at formålet med reisen er å utføre strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende tas ut.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet trakk senere anbefalingen på grunn av sterk økning i smitte i Europa og dermed økt risiko for importsmitte.