Forsiden

Historisk arkiv

Kommunene kan forby private sammenkomster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene kan forby eller begrense private sammenkomster for å stoppe lokale smitteutbrudd. Kommunene får nå veiledning i hvordan de kan gjøre dette i et nytt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Kommuner med store smitteutbrudd har gjort en formidabel jobb med å få kontroll på smitten. Vi må forvente flere lokale utbrudd, og kommunene må være forberedt på å ta tøffe grep for å hindre smitten i å spre seg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I perioder med økende smitte er det viktig å begrense kontakten mellom personer. Da kan det være nødvendig at en kommune vurderer lokale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser private sammenkomster. Noen kommuner med smitteoppblomstring har blant annet innført forbud mot sosiale sammenkomster med flere enn 20 personer eller med personer utenfor husstanden. Kommunenes erfaringer viser at slike lokale tiltak kan bidra til å forebygge store sammenkomster og gjøre innbyggerne mer bevisste på smittevern.

Rundskrivet gir kommunene veiledning i hvordan de kan utforme lokale tiltak om forbud eller begrensning av private sammenkomster, og hva det er viktig å huske på. Lokale smittevernregler må være tydelig begrunnet og utformet på en klar måte. Tiltakene må ikke være mer inngripende enn nødvendig, og nytten må vurderes opp mot mulige negative konsekvenser. Det er viktig at kommunene involverer berørte parter:

  • Kommunen må sørge for at innbyggerne gjøres kjent med innholdet i reglene. Det innebærer å gi informasjon og råd til publikum gjennom via for eksempel sosiale medier og SMS.
  • Kommunen oppfordres til å ha god dialog med næringslivet i forkant av at det innføres tiltak
  • Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion oppfordres til å samordne beredskapsplanene slik at smitteverntiltak utgjør en samlet respons.
  • Kommunen bør ha dialog med politiet slik at politiets rammer til å håndheve et forbud tas i betraktning.

Rundskrivet inneholder konkrete forslag til hvordan en lokal forskrift kan utformes. Les rundskrivet