Forsiden

Historisk arkiv

Kommunene og sykehusene får dekket vaksinasjonskostnader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til koronavaksinasjon. I første omgang overføres 500 millioner kroner til kommunene og 35 millioner kroner til sykehusene.

Regjeringen foreslår å bevilge pengene til dekning av vaksinasjonsutgifter som rammeoverføring til kommuner og basisbevilgning til sykehusene. Dette vil framkomme i en proposisjon på nyåret. Midlene vil bli utbetalt raskt etter at proposisjonen er behandlet i Stortinget.

- Vi ønsker å gi kommunene og sykehusene økonomisk trygghet og forutsigbarhet når de nå planlegger og forbereder organisering av koronavaksinasjon. Dette er viktig for å sikre rask vaksinasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I beregningene av kostnader er det lagt til grunn at alle i risikogruppene og eventuelt også helsepersonell vil kunne bli tilbudt vaksinasjon i første omgang. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til de konkrete tidspunktene for vaksineleveranser. Regjeringen vil komme tilbake til ytterligere overføringer til kommunene og sykehusene i revidert nasjonalbudsjett, eller tidligere dersom vaksinasjonen går raskere enn det som er lagt til grunn i disse beregningene.

Regjeringen har foreslått å sette av totalt 3,77 milliarder kroner til innkjøp av vaksiner mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.

Om vaksinasjonsprogrammet og godkjenning av vaksiner

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Folkehelseinstituttet har ansvar for koronavaksinasjonsprogrammet, og jobber med en plan for distribusjon av vaksinene og organisering av vaksinasjon.

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, men fire vaksiner er til vurdering hos Det europeiske legemiddelkontoret EMA. Første godkjenning kan komme rundt nyttår. En godkjenning der betyr at vaksinene er godkjent i Norge. Regjeringen håper å kunne tilby de første vaksinedosene til prioriterte grupper tidlig neste år