Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren, arbeidsministeren og barneministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Pressekonferansen onsdag 29. april kl. 16.00, med helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med helseministeren, arbeidsministeren og barneministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold og beredskapsleder i NAV, Yngvar Åsholt, er også til stede.

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl 15.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

 

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til info@hod.dep.no med teksten PK 2904 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1615. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakter:
For helse- og omsorgsministeren
Kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk, 932 59 881.

For arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen: Kommunikasjonsrådgiver Hanne Skodje, 932 62 087.

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad: Kommunikasjonsrådgiver Ingrid Brandal Myklebust, 995 01 917.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embedkode:

<div id='wowza_player'></div>

<script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/wb4ddwkl/wowza.js' type='text/javascript'></script>


Tiltak for å hindre spredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.