Historisk arkiv

Nyheter

Koronaviruset og norske myndigheters arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

De første tilfellene av koronavirus er stadfestet i Norge. Helsemyndighetene følger utviklingen nøye og forbereder seg på at det vil komme flere tilfeller.

- Helsemyndighetene har vært forberedt på at koronaviruset ville komme til Norge og har allerede iverksatt planlagte tiltak for å følge opp de personen som er bekreftet smittet. Jeg følger situasjonen nøye og får kontinuerlig oppdatering fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det er viktig at hele befolkningen bidrar med å redusere smittefaren ved å følge hygienerådene: Vask hendene ofte og host i papir eller albuen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er sendt ut råd til helsetjenestene og andre relevante instanser som politi, flyplasser og lignende. I tillegg gir Folkehelseinstituttet råd til befolkningen om reise, forebygging av smitte, hva man skal gjøre hvis man mistenker smitte og andre relevante problemstillinger.

 

Har du spørsmål om koronaviruset finner du flere svar og reiseråd på Folkehelseinstituttet sine sider.

Hvis du ikke finner svar på nettsidene, ring: 815 55 015.

Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlege eller din lokale legevakt 116 117. 

Hva skjer med dem som får påvist smitte?

Personer som får påvist koronavirusinfeksjon vil bli isolert hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Kommunelegen vil kartlegge og informere nærkontakter om at de må være oppmerksomme på utvikling av symptomer, og at de må kontakte lege om de føler seg syke de første 14 dagene etter kontakt med personen som har fått påvist koronavirus.

Personer som har vært i områder med vedvarende spredning

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning bør følge med på tegn til luftveisinfeksjon (feber, hoste og andre luftveissymptomer) i 14 dager etter oppholdet og ta kontakt med helsetjenesten (per telefon) ved symptomer. Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med koronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt. God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd. Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp.

Helse- og omsorgsdepartementet har løpende og tett kontakt med WHO og samarbeider også med andre europeiske land, blant annet gjennom EUs helse-sikkerhetskomite (HSC).