Historisk arkiv

Nyheter

KS2-rapport for Akson mottatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet mottok i dag, fredag 26. juni, den eksterne kvalitetssikringen av det sentrale styringsdokumentet for Akson – Helhetlig samhandling og felles kommunal journalløsning.

Utredningen av Akson har fulgt statens prosjektmodell og det er rapporten fra forprosjektet som nå har gjennomgått en ekstern kvalitetssikring (KS2). KS2-rapporten vil inngå i det samlede beslutningsunderlaget til regjeringen når de skal ta stilling til prosjektet. 

- Jeg vil nå sette meg inn i anbefalingene og vurderingene fra rapporten. Jeg registrerer at ekstern kvalitetssikrer mener prinsippene for arkitektur og økonomien i tiltaket er tilfredsstillende, men at det er flere momenter som må konkretiseres i det videre arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ekstern kvalitetssikrer anbefaler primært at felles kommunal pasientjournal legges til en statlig styrt tjenesteleverandør og at kommuner, fastleger og fastleger pålegges å bruke denne. Sekundært anbefales det å videreføre prosjektet med kommunal tjenesteleverandør og krav om minimum 85 prosent forpliktende deltakelse fra kommuner og fastleger før kunngjøring av anskaffelse.

- Jeg er, i likhet med ekstern kvalitetssikrer, opptatt av høy oppslutning om Akson. Dette er et prosjekt som er forankret i KS og kommunene, der staten stiller med kompetanse, ressurser og penger for å realisere felles kommunal journal. Det er uaktuelt for staten å ta over ansvaret for kommunale journalløsninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

KS2-rapporten kan lastes ned her (PDF).