Historisk arkiv

Nyheter

Midlertidige endringer i helselovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer. Pasientenes grunnleggende rettigheter endres ikke. Helsehjelpen skal være forsvarlig og nødvendig. Alle pasientene skal fortsatt prioriteres etter alvorlighet, nytte og ressurs. Alle har også rett til individuell vurdering.

 - Vi gjør nå alt vi kan for å slå ned spredningen av koronaviruset og ruste opp helsetjenesten, men tiden fremover blir krevende for pasienter, pårørende og helsepersonell.  Vi må forberede oss på en situasjon hvor mange kan bli alvorlig syke. For å sørge for at helsetjenesten skal kunne prioritere pasientene som trenger det mest, gjør vi enkelte midlertidige endringer i regelverket, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. Endringene består blant annet av:

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.
  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november 2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.
  • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.
  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.
  • Retten til individuell plan gjelder ikke.
  • Retten til kontaktlege gjelder ikke.

-Sykehusene vil måtte utsette noen operasjoner og annen helsehjelp. Samtidig er det ikke slik at noen skal få hjelp og andre ikke, men noen må vente litt lenger enn andre på behandling, sier Høie.

Endringene er i hovedsak hjemlet i koronaloven.

Les forskriften på Lovdata