Historisk arkiv

Norge har sikret seg fem millioner hurtigtester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hurtigtester forsterker arbeidet med å bekjempe koronaviruset og mangedobler testkapasiteten.

-Hurtigtester er et nytt verktøy i arbeidet med å begrense smittespredningen. Den store fordelen er at man får svar etter bare 15 minutter. Det gjør smittesporingen både enklere og raskere, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

Norge har kjøpt tre millioner hurtigtester. I tillegg er det opsjon på ytterligere to millioner tester. Det innebærer at Norge er sikret god tilgang ut året og godt inn i neste år. Til nå er om lag 1,1 million personer testet i Norge.

Hurtigtesten vil bli tatt på samme måte som i dag. Forskjellen er at prøvesvaret ikke behøver å analyseres i et laboratorium. Testen vil dermed også kunne avlaste presset på laboratoriene. 

De første hurtigtestene kommer til Norge denne uka. I første omgang er testene forbeholdt personer med symptomer som mistenker at de kan være smittet. De skal også brukes i forbindelse med smittesporing, på teststeder med lang transporttid til laboratoriet og på teststasjoner ved grensene. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber nå med hvordan hurtigtestene skal tas i bruk på mest mulig effektiv måte.