Historisk arkiv

Norge sender medisinsk team til Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norge bistår Hellas etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos og sender nå et medisinsk team til regionen.

- Hellas trenger vår hjelp. Norge har ressursene og kan raskt sende et medisinsk team, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den 9. september anmodet myndighetene i Hellas om bistand med medisinske innsatsteam etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos. Norge tilbyr nå å sende et Emergency Medical Team (EMT) til regionen. Det medisinske teamet er tilsvarende de Norge har sendt ut tidligere, til Nord-Italia i vår, til Samoa under meslingutbruddet i desember 2019 og til Den demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet i fjor.

- Flyktningene og migrantene i Hellas trenger humanitær støtte umiddelbart. Vårt tilbud om å sende et medisinsk team vil bidra til akutt helsehjelp i ukene som kommer, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Svekker ikke helsetjenesten

Beslutningen om å bidra med det norske medisinske innsatsteamet til Lesvos, tar utgangspunkt i den konkrete anmodningen om hjelp, og at norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen med koronapandemien i Norge er håndterbar, også i et litt lenger tidsperspektiv.

– En forutsetning for bidraget er at intensivkapasiteten ved norske sykehus ikke svekkes. Vi avgir inntil 25 sykepleiere, leger og logistikkpersonell. Disse kommer fra sykehus fra hele landet, og  belastningen på hvert sykehus blir liten, mens verdien av teamet vil være betydelig på Lesvos, sier Høie.

– Koronapandemien har forverret den humanitære situasjonen for flyktninger og migranter også i Hellas. Jeg er glad for det gode samarbeidet vi har med andre europeiske land når det oppstår akutte behov som dette. Norges innsats er knyttet opp mot EUs samordningsmekanisme i sivile kriser, som nå bidrar til å finansiere og koordinere den medisinske innsatsen, sier Eriksen Søreide.

Teamet skal støtte det lokale helsevesenet i området. De som reiser er under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), støttet av Helsedirektoratet. Det er i utgangspunktet planlagt at teamet skal være på Lesvos i to uker, men det kan bli lenger avhengig av utviklingen.

Emergency Medical Team er en tverrsektoriell beredskapsordning med helseteam, som Norge kan tilby til internasjonal krisehåndtering, i samarbeid med EU og Verdens helseorganisasjon. DSB har ansvar for teamet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsepersonellet er tilgjengelig gjennom de regionale helseforetakene og kommer fra sykehus i hele landet.