Historisk arkiv

Nyheter

Norge sender medisinsk team til Nord-Italia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Lombardia-regionen i Italia har desperat mangel på helsepersonell. Norge sender nå et medisinsk team til regionen.

– Vi har kontroll på smittesituasjonen i Norge, mens Italia er på toppen av krisen. Dette er et riktig tidspunkt for oss å bistå et land som står overfor enorme utfordringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den 31. mars anmodet helsemyndighetene i Lombardia-regionen om bistand med sykehuspersonell som leger og sykepleiere. Norge sender nå et Emergency Medical Team (EMT) til Nord-Italia.

– Solidaritet i Europa er ikke en teoretisk øvelse, og det er nå vi alle viser hva det betyr i praksis. Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer, og det er fint å kunne bidra til å hjelpe Italia nå, som et av de hardest rammede landene. Det medisinske teamet vi sender til Italia, er tilsvarende de teamene vi i fjor sendte til både Den Demokratiske republikken Kongo under ebolautbruddet, og til Samoa under meslingutbruddet. Vårt tilbud om å sende et medisinsk team blir tatt veldig godt imot. Tidligere i dag snakket jeg med min italienske kollega, Luigi di Maio, som ønsket å takke varmt for hjelpen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Svekker ikke helsetjenesten

Beslutningen om å bidra med norsk helsepersonell i Italia er gjort nå i lys av smittesituasjonen i Norge. Norske helsemyndigheter vurderer at situasjonen i Norge er håndterbar, samtidig som den forventede smittetoppen fortsatt er et stykke frem i tid.

– En forutsetning for bidraget er at intensivkapasiteten ved norske sykehus ikke svekkes. Vi avgir 20-25 sykepleiere, leger og logistikk-personell. Disse kommer fra sykehus spredt rundt i hele landet, og belastningen på hvert enkelt sykehus blir liten, mens verdien av dette teamet vil være betydelig større i Italia, påpeker Høie.

Han er takknemlig for at italienske leger på tross av alt de sliter med, har tatt seg tid til å være med på videokonferanser og dele sine dyrekjøpte erfaringer med Norge. Norge er avhengig av internasjonal solidaritet for å håndtere denne krisen. Vi får hjelp til å ha tilgang på smittevernutstyr og legemidler.

– Det har gjort oss bedre i stand til å planlegge for det vi står overfor. Det norske temaet kommer til å få kunnskap og erfaringer med seg hjem som den norske helsetjenesten vil ha nytte av, påpeker Høie.

–Vi får også god hjelp fra andre europeiske land i denne krisen. Norge er medlem av EUs samordningsmekanisme i sivile kriser som nå bistår europeere på reise, inkludert nordmenn, til å komme seg hjem. Slik har vi fått hjem norske borgere fra blant annet Peru, Colombia og Nepal. Vi samarbeider også veldig nært mellom de nordiske landene om å få våre borgere hjem, sier utenriksministeren.

Fire uker

Teamet vil være tilbake i Norge og ferdig med karantene før vi når den antatte smittetoppen her.

Gruppen som reiser, er under ledelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), støttet av Helsedirektoratet. De skal styrke det lokale helsevesenet i Lombardia-regionen, trolig i Bergamo. Det norske helseteamet er selvforsynt, og vil være i Italia i fire uker.

Emergency Medical Team er en tverrsektoriell beredskapsordning med helseteam som Norge kan tilby til internasjonal krisehåndtering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for teamet i samarbeid med Helsedirektoratet.