Historisk arkiv

Nullvisjon for selvmord i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil innføre en nullvisjon for selvmord i Norge. Nullvisjonen skal gjelde for hele samfunnet.

– En nullvisjon er en verdi. Det er en visjon vi ikke skal tape av syne selv om veien dit er lang og krevende. Vi må arbeide ut fra at vi ikke har noen å miste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Antall selvmord i Norge går ikke ned. De siste ti årene tok rundt 600 mennesker i Norge sitt eget liv, hvert eneste år. I 2018 mistet vi 674 mennesker.

Til høsten legger regjeringen frem en ny handlingsplan for forebygging av selvmord med en nullvisjon. En nullvisjon skal bidra til at selvmordsforebygging prioriteres høyere og til å tydeliggjøre vårt felles ansvar og langsiktige forpliktelse.

– Årsakene til selvmord er sammensatte og komplekse, og vi har ikke lykkes godt med å forebygge selvmord. Med en nullvisjon forplikter vi oss til å jobbe hardt og over tid for å forebygge og forhindre at mennesker ser døden som en utvei når livet er så tungt at det ikke er til å holde ut, sier Høie.

Flere andre land, som USA, Storbritannia og Canada har nullvisjon i det selvmordsforebyggende arbeidet. Der er det en nullvisjon innenfor helsetjenesten. Regjeringen ønsker at en nullvisjon skal gjelde for hele samfunnet.

– Arbeidet for å forebygge selvmord hører hjemme i alle sektorer. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i andre sektorer enn helse. Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra, sier Høie. 

Det er behov for enda mer systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet. Vi må se på hvert selvmord på en grundige og systematiske måte for å finne ut hva som skjedde og hvordan det kunne blitt forhindret.

– Det vil gi oss ny kunnskap om hvordan selvmord kan forebygges, både innenfor og utenfor helsetjenesten. I første omgang vil det gjennomføres som en pilot for å høste erfaringer og se om det er behov for endringer i regelverket, sier Høie.

God behandling av psykiske lidelser, spesielt depresjon, kan forebygge selvmord. Handlingsplanen vil derfor inneholde tiltak for å gi rask hjelp og sikre gode behandlingsforløp - fra første kontakt til behandling i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg vil planen inneholde tiltak innenfor områder som sosiale medier, oppfølging av etterlatte, hvordan en kan begrense tilgang til selvmordmetoder og forskning, kunnskap og kompetanse.