Historisk arkiv

Ny app vil stoppe smitte raskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Appen Smittestopp vil gjøre det lettere å spore og stoppe spredning av koronaviruset slik at samfunnet gradvis og kontrollert kan åpnes opp igjen. Samtidig økes testkapasiteten betraktelig.

– Vi kan alle være med på å stoppe smittespredning og redde liv. Hvis mange laster ned appen Smittestopp, kan vi åpne samfunnet mer opp og få friheten vår tilbake, sier statsminister Erna Solberg.

Smittespredningen i samfunnet er nå så liten at det er mulig å åpne gradvis og kontrollert opp igjen. For å beholde kontrollen mens dette skjer, er det viktig å spore og stoppe smitte enda raskere og teste enda flere. Den nye appen vil bidra til bedre sporing og testkapasiteten økes betraktelig.

I dag foregår smittesporing ved at helsepersonell og den smittede sammen går gjennom hvilke personer vedkommende har vært i kontakt med de siste ukene. Det kan føre til at mange ikke varsles raskt nok, og noen ikke varsles i det hele tatt. Resultatet er at smitten får spre seg i befolkningen. Smittestopp skal effektivisere og automatisere smittesporingen, og vil være et viktig supplement til dagens arbeid.

– Vi må tenke nytt og jobbe på nye måter for å begrense smitten. Vi er en digital befolkning med høy tillit til hverandre og myndighetene. Smittestopp kan bli et svært nyttig verktøy for beholde kontrollen med smittespredningen i samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Øker testkapasiteten

Maksimal kapasitet i dag er 30.000 tester i uken. I løpet av månedsskifte april/mai tas det sikte på å øke kapasiteten opp mot 100.000 tester i uken. Målet er å teste alle som har symptomer på covid-19. Det er først og fremst mangel på utstyr som har vært en utfordring, og da spesielt reagenser. Nå har NTNU utviklet en ny metode som gjør helsetjenesten mindre avhengig reagenser, slik at testkapasiteten økes.

Slik virker Smittestopp

Appen kan lastes ned på mobiltelefon. Personer som har lastet ned Smittestopp, vil få SMS-varsel dersom de har vært i nærheten av personer med appen som har fått påvist koronasmitte. Dermed kan de gå raskt i karantene og begrense smittespredningen. Varselet inneholder ikke informasjon om hvem den smittede er. Appen vil heller ikke varsle om når det er smittede i et område. Den vil ikke bli brukt til noen form for kontroll av om folk overholder karantenereglene. Dataene skal kun brukes til smittesporing og smittebegrensing.

– Det er frivillig å laste ned Smittestopp, og jeg håper så mange som mulig vil være med på å stoppe spredningen av koronaviruset ved å laste den ned. For at den skal fungere effektivt, er det viktig at mange tar den i bruk, sier Høie.

Appen vil også gi kunnskap om utviklingen av pandemien ved at helsemyndighetene får anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet og kontaktmønstre i befolkningen. Dette er informasjon som kan brukes til å analysere hvor smitten skjer og om tiltakene mot koronaviruset virker. Det vil gjøre det mulig å lette på tiltak eller endre på tiltak som ikke fungerer.

Trygg å bruke

Etter at pandemien er over, vil datainnsamlingen fra appen bli avsluttet og personopplysninger slettet. Alle som har lastet ned appen kan når som helst slette den og alle opplysninger om seg selv. Dataene lagres kryptert i en skyløsning fra Microsoft, hvor kun autorisert personell fra Folkehelseinstituttet og driftsleverandøren Simula har tilgang.

– Smittestopp skal være trygg å bruke. Det har vært en forutsetning at personvern og sikkerhet ivaretas på en god måte, sier Høie.

Selv om alle kan laste ned appen på sine mobiltelefoner i dag, er det ikke alle som vil få SMS-varsel med en gang. Før varsel automatiseres til alle brukere, må det være trygghet for at det er de riktige personene, nærkontaktene, som varsles. De første ukene vil derfor Folkehelseinstituttet prøve ut dette i samarbeid med utvalgte kommuner før det innføres for alle i hele landet.  

Det er forskningsinstituttet Simula som har utviklet appen på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.