Historisk arkiv

Ny forskrift om karantene etter reiser utenfor Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I statsråd 13. mars 2020 ble forskrift om karantene med videre etter reiser utenfor Norden fastsatt. I tillegg ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskriften opphever forskrift om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden, som ble fastsatt av Helsedirektoratet 12. mars 2020.

– Dette gjør vi for å gjøre nødvendige presiseringer i karantenereglene som først ble fastsatt av Helsedirektoratet på torsdag. Blant annet er det bestemt at personer som ankommer Norge ikke skal reise videre til Svalbard før etter utløpet av karanteneperioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskriften bestemmer at personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Forskriften har virkning for personer som har ankommet Norge etter 27. februar 2020. Dette gjelder også for personer som ankommer Norge fra Sverige eller Finland, og som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. Reisende som ankommer Norge, kan velge å returnere i stedet for å oppholde seg i karantene.

– På grunn av utviklingen av korona i Danmark og på Island er det i forskriften bestemt at også personer som ankommer fra disse landene må i karantene i 14 dager, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Videre er det presisert i forskriften at personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Personer som har symptomer ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering. 

Lenke til kgl.res:

Les forskrift