Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Økt pasientbehandling og godt smittevern i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen skal ta Norge ut av koronakrisen, sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 6 335 millioner kroner i 2021.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i sykehusene. Derfor foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 6,3 milliarder kroner i 2021. Dette gjør vi for å øke pasientbehandlingen, redusere ventetidene og dekke særskilte kostnader knyttet til pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår å bevilge 3 500 millioner kroner til å dekke ekstraordinære kostnader i sykehusene, inkludert smittevernutstyr som følge av virusutbruddet.

- Regjeringen har etter åtte budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 18 prosent. Det er om lag 8 prosentpoeng høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjett med den rødgrønne regjeringen, sier Høie.

Redusere ventetider

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene med 2 460 millioner kroner i 2021 til økt pasientbehandling. Dette gir rom for en aktivitetsvekst på om lag 2,3 prosent. Dermed legges det til rette for en høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier.

- Ventetidene i spesialisthelsetjenesten har økt som følge av virusutbruddet. Det er ventet at smitteverntiltak og beredskap vil gjøre det mer krevende enn normalt å utnytte kapasiteten i sykehusene fullt ut også i 2021. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 200 millioner kroner til en midlertidig insentivordning som skal stimulere sykehusene til å gjennomføre forbedringstiltak som reduserer ventetider, sier Høie.

Ny inntektsmodell

Regjeringen foreslår å innføre en ny inntektsmodell fra staten til de regionale helseforetakene. Modellen foreslås innført over to år gjennom vekst i bevilgningene. På den måten skal ingen helseregioner tape inntekter som følge av ny fordelingsmodell. I 2021 foreslås det 175 millioner kroner til innføringen av den nye ordningen.

– Spesialisthelsetjenesten og befolkningen endres over tid. En ny inntektsmodell legger til rette for likeverdige spesialisthelsetjenester til pasienter over hele landet, sier Høie.

Ambulansefly i Kirkenes

I tillegg foreslår regjeringen også 60 millioner kroner til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes for å øke beredskapen i nord. Helikopteret er allerede på plass og overtok 15. juli 2020 for Forsvarets helikopter som midlertidig har vært stasjonert i Kirkenes.