Historisk arkiv

Oppfordrer helsetjenesten til å bruke videokonsultasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå må helsetjenesten ta i bruk videokonsultasjon og andre digitale verktøy i kampen mot smittespredning.

- Nå er det viktig at vi tar i bruk digitale løsninger som gir innbyggerne mulighet til rask og sikker dialog med fastlegen eller annet helsepersonell uten risiko for smittespredning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det vil komme praktiske råd og veiledning om bruk av videoløsninger for ulike helsepersonellgrupper på nettsiden til Direktoratet for e-helse. Nettsiden vil oppdateres fortløpende med mer informasjon. 

Bruken av videokonsultasjon har økt betydelig de siste ukene. Innbyggerne blir stadig mer vant til å bruke video privat og i jobbsammenheng, og det er derfor naturlig at bruken utvides til helsetjenesten. Dette er viktig både for å hindre smittespredning, gi innbyggere bedre tilgang til helsetjenester og avlaste helsepersonell i en presset situasjon.

– Jeg vil berømme fastleger og annet helsepersonell, og næringslivet som i løpet av kort tid har kommet i gang med gode løsninger, sier Høie.