Historisk arkiv

Oppfordrer kommunene til strengere kontroll med utestedene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg er bekymret over at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han har derfor bedt om at det sendes ut et brev til kommunene der de oppfordres til strengere kontroll av utesteder og restauranter.

- Vi ber kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges og forventer at kommunene slår ned på brudd på smittevernreglene, sier Høie.

Han understreker at de aller fleste utestedene og restaurantene gjør en god jobb med å overholde smittevernreglene.

- Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Det viser erfaringer fra mange land. Når vi nå får meldinger om brudd på smittevernreglene i utelivet, ber vi kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen i de store byene, sier Høie.

- Samtidig må hver og en av oss ta ansvar for å holde en meter avstand til hverandre både inne på serveringsstedene, i køen, ute i gater og parker. Det er en tendens til at meteren krymper når promillen stiger, påpeker han.

Brevet til kommunene ble sendt fra Helsedirektoratet tirsdag. Der understrekes det at kommunen og kommunelegen har ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen til enhver tid og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

- Vi åpner samfunnet gradvis og kontrollert mens vi følger nøye med på smittespredningen. Når vi åpner opp, er det ekstra viktig at vi følger de enkle rådene som vi vet hindrer at smitten sprer seg igjen.  Vi må holde en meter avstand til hverandre. Vi må holde oss hjemme når vi er syke. Vi må holde hendene rene.