Historisk arkiv

Personell i kritiske samfunnsfunksjoner får unntak ved innreise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen endrer covid-19-forskriften og forskrift om innreiserestriksjoner slik at personell i kritiske samfunnsfunksjoner, som helsepersonell, får innreise selv om de ikke har attest for negativ test tatt 72 timer før ankomst til Norge.

– Endringene er nødvendige for at personell fra utlandet som skal ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, skal komme inn i landet. Det er en utfordring at ikke alle har god nok tilgang til test i hjemlandet, og vi er avhengig av dem for å sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester, sier helse- og omsorgsminister minister Bent Høie.

De regionale helseforetakene har ytret sterk bekymring til Helse- og omsorgsdepartementet om at kravet om negativ test 72 timer før ankomst på kort sikt vil kunne svekke muligheten til å sørge for forsvarlige helsetjenester og beredskap. Særlig er det krevende å skaffe kritisk personell som insentivpersonell.

Mange sykehus er avhengig av helsepersonell fra utlandet for å kunne sørge for forsvarlige helsetjenester.

– Endringene innebærer blant annet at det vil være tilstrekkelig at helsepersonell dokumenterer på grensen at arbeidsgiver i Norge har definert dem som personell i kritisk samfunnsfunksjon, påpeker Høie.

Helseforetakene skal fremdeles ha et strengt testregime etter at personellet har kommet til Norge slik at smitterisikoen reduseres så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere som innhenter personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal i utgangspunktet forsøke å legge til rette for at personellet kan ta test i løpet av 72 timer før avreise til Norge. Det er kun i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å få tatt en slik test, det gis unntak.

Endringene vil tre i kraft ved midnatt mandag 30. november, natt til tirsdag.