Historisk arkiv

Personer i karantene etter utenlandsreise må ikke lenger isoleres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Isolasjon er enda strengere tiltak enn karantene, og oppleves som inngripende for dem som må gå over fra karantene til isolasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har i dag foretatt en forskriftsendring slik at personer som er i karantene fordi de har vært på utenlandsreise, ikke lenger pålegges isolasjon dersom de utvikler feber eller luftveissymptomer. Karantenen på 14 dager skal uansett gjennomføres.

- Vi følger opp de faglige vurderingene fra Folkehelseinstituttet og endrer ankomstforskriften. Denne endringen vil først og fremst få betydning for nordmenn som har kommet hjem fra utlandet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Utenlandske statsborgere som ikke har oppholdstillatelse i Norge, slipper ikke inn.

Personer som ankommer Norge, må fortsatt være i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i sine faglige vurderinger at isolasjon ikke lenger er nødvendig for nordmenn som har kommet hjem fra utlandet, fordi luftveissymptomer generelt er svært vanlig og de aller fleste har ikke covid-19. FHI mener at det smittevernfaglig er riktigere å behandle disse på lik linje med andre personer med symptomer som ikke testes – nemlig at de skal være hjemme én dag til etter symptomfrihet, som beskrevet her. Nordmenn som kommer fra utlandet må gjennomføre hele karanteneperioden, men de slipper altså isolasjon dersom de får luftveissymptomer.