Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Prioriterer kommuner som følger opp eldrereformen Leve hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen følger opp eldrereformen Leve hele livet og legger i 2021 til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger.

- Leve hele livet er regjeringens eldrereform. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Reformen løfter frem fem innsatsområder og 25 utprøvde løsninger. Områdene er et aldersvennlig Norge, aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng.

- Det skal lønne seg for kommunene å jobbe med Leve hele livet. Derfor foreslår regjeringen i kommuneproposisjonen for 2021 å legge til rette for at de kommunene som omstiller seg i tråd med reformen vil bli prioritert innenfor en rekke relevante tilskuddsordninger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er lagt opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan innføres og gjennomføres lokalt. Kommunene som lager planer i henhold til disse områdene vil bli prioritert innenfor de relevante tilskuddsordningene fra og med 2021:

Parallelt med innføring av et plankrav for Leve hele livet, innføres det et plankrav for investeringstilskuddet. De to plankravene vil bli sett i sammenheng der dette er naturlig.

Alle kommuner skal fortsatt kunne søke på tilskuddsordningene, men kommuner som har vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet vil bli prioritert. Formål og målgruppe for tilskuddsordningene videreføres som i dag.

Regjeringen vil komme tilbake til omtale av dette i statsbudsjettet for 2021.