Historisk arkiv

Regjeringen foreslår ny modell for fritt brukervalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil gi innbyggerne større valgfrihet når det gjelder helse- og omsorgstjenester. Nå sendes en ny godkjenningsmodell på høring. Den vil gjøre det enklere og raskere for kommunene å innføre fritt brukervalg.

- Vi vil at flere innbyggere selv skal kunne velge leverandør av helse- og omsorgstjenester. Derfor legger vi nå frem en ny godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Med denne modellen blir det enklere og raskere for kommunene å innføre fritt brukervalg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Selv om det er politisk flertall for fritt brukervalg i en kommune, tar det ofte lang tid å få innført ordningen. Ved å bruke den nye godkjenningsmodellen slipper kommunene å lage rammeverket selv, noe som gjør prosessen raskere. Kommunene fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene må levere tjenester til samme pris.

- Leverandørene må derfor konkurrere på kvalitet. Dette endrer maktforholdet mellom kommunen og brukerne. Med denne ordningen kan brukerne både klage på og bytte leverandør. Dette er viktig for regjeringen og i tråd med vår visjon om pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Det er frivillig for kommunene om de vil innføre godkjenningsmodellen. Godkjenningsmodellen er sendt på høring med høringsfrist 8. desember.

 

Bakgrunn:

  • Godkjenningsmodellen for fritt brukervalg er en juridisk ramme som gjør at kommunene kan innføre fritt behandlingsvalg enklere og raskere enn ved selv å måtte utrede og lage rammene. 
  • Modellen innebærer at brukerne kan velge leverandører som kommunen på forhånd har godkjent. Både private kommersielle og private ideelle leverandører kan delta. 
  • Kommunen fastsetter prisen på forhånd, slik at leverandørene leverer tjenester til samme pris. For å være attraktive for brukerne må leverandørene derfor konkurrere på kvalitet. 
  • Leverandørene kan innrette seg med ulike satsinger som er ønsket av innbyggerne, for eksempel fast personellgruppe, ulike språk eller faste besøkstider.