Historisk arkiv

Regler om tilgang til legemidler som følge av utbruddet av koronaviruset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennom kongelig resolusjon av 28. februar har departementet hjemmel til å fastsette regler for å ivareta tilgang på legemidler, medisinsk utstyr og annet utstyr som f.eks. munnbind som følge av koronavirusutbruddet. Helsedirektoratet og Legemiddelverket anbefaler at hjemmelen tas i bruk for legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor i dag fastsatt en forskrift som følger opp denne anbefalingen.

- Forskriften er et tiltak for å imøtekomme tendenser til oppbygging av legemiddellagrene i Europa og verden som følge av koronavirusutbruddet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Reglene bidrar til at de legemidlene som faktisk er i Norge og er tiltenkt den norske befolkningen, forblir i landet og fordeles så likt som mulig, når det er nødvendig for å sikre den norske befolkningen tilgang til legemidler.

For å bidra til å ivareta tilgangen til legemidler har Helse- og omsorgsdepartementet besluttet at det innføres en meldeplikt for enkelte legemidler for legemiddelgrossister, før parallelleksport kan finne sted. Legemiddelverket må i løpet av tre dager vurdere, ut ifra den totale lagerstatusen i landet, om legemiddelet som ønskes parallelleksportert skal føres opp på en liste med legemidler som det ikke er tillatt å parallelleksportere.

Legemiddelverket kan også vedta forbud mot parallelleksport av enkelte legemidler uten forutgående melding fra grossist.

Forskriften inneholder også en bestemmelse som gir Legemiddelverket adgang til å rasjonere legemidler fra grossist og apotek. Behovet for rasjonering vurderes kontinuerlig av Legemiddelverket og Helsedirektoratet. Legemidler som underlegges rasjonering vil føres på liste av Legemiddelverket hvor type restriksjon også vil fremkomme.

Les kongelig resolusjon av 28. februar.

Les forskriften på Lovdata.