Historisk arkiv

Nyheter

Strammer inn på cruise-trafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen strammer midlertidig inn cruisetrafikken for å stoppe korona-smitte. Innstrammingen forhindrer at skip med flere enn til sammen 100 personer om bord blir godkjent og får landgang i norske havner.

- Vi må ta de grepene som er nødvendig for å stanse smittespredning i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Vi gjør dette mens vi undersøker hva som sviktet under smitteutbruddet på Hurtigruten og hva som bør gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen. Vi vil også vurdere om regelverket bør endres.

- Situasjonen på Hurtigruten viser at korona-pandemien ikke er over, og er bakgrunnen for at myndighetene blir nødt til å stramme inn på ny. Denne innstrammingen gjelder inntil videre, og regjeringen vil gjøre en ny vurdering om minst 14 dager, sier Høie.

- Dette er en midlertidig innstramming, mens vi ser om det er behov for å endre regelverket, og om rederiene og skipene forholder seg til det regelverket som gjelder i dag, sier næringsminister Iselin Nybø. - Vi skal fortsatt legge til rette for mannskapsbytte, slik at mannskap får mønstre av og på.

Mannskapet som mønstrer av er unntatt innreisekarantene i forbindelse med selve mannskapsbyttet. Mannskap som mønstrer på må ha gjennomført nødvendig karantene.

Innstrammingen gjelder kun cruisetrafikk, ikke båter i ruter (ferger) mellom Norge og kontinentet og langs norskekysten.

Les forskriften på Lovdata