Historisk arkiv

Systemet for nye metoder skal evalueres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Systemet som skal sikre pasienter likeverdig tilgang på nye metoder skal evalueres. Alle som ønsker det, kan gi innspill til hva evalueringen bør omhandle.

Det er Stortinget som har bedt om en evaluering for å videreutvikle og forbedre systemet.

- Den medisinske utviklingen gir oss nye muligheter, men også nye utfordringer når det kommer til hvilke nye metoder vi skal ta i bruk i den norske helsetjenesten. Derfor må vi kontinuerlig evaluere og forbedre systemet som skal sikre norske pasienter likeverdig og sikker tilgang på nye metoder. Vi skal ha størst mulig åpenhet om beslutningene som tas i helsetjenesten. Jeg ønsker derfor at alle berørte aktører skal kunne gi innspill til hva de mener det er viktig å se på i evalueringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når en behandlingsmetode har blitt godkjent i Systemet for nye metoder, får alle landets pasienter som har behov for behandlingen, tilgang til den.

Det er et felles Storting som står bak det nasjonale systemet for nye metoder. I desember 2019 vedtok Stortinget at systemet skal lovfestes. Regjeringen ble i denne forbindelse bedt om å evaluere systemet, med sikte på videreutvikling og forbedring.  

Helse- og omsorgsdepartementet forbereder nå denne evalueringen. For å sikre at den blir uavhengig, vil departementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse i løpet av våren.

Helse- og omsorgsdepartementet har laget en egen nettside der alle som ønsker det kan sende innspill om hva det er viktig å adressere i evalueringen. I tillegg vil departementets kontaktutvalg for brukere få anledning til å spille inn sine synspunkter i et møte 17. februar.

Legg inn dine innspill på nettsiden for evaluering av Nye metoder

Alle innspill vil være offentlige.

Frist for å gi innspill gjennom nettsiden er 15. mars 2020.

Les mer på Stortinget.no