Forsiden

Historisk arkiv

Unntak fra karanteneplikt etter strengt nødvendig vedlikehold på hytter i Sverige og Finland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på hytter i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge.

- På samme måte som hytteeiere i Norge, kan også nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland ha behov for å utføre strengt nødvendig vedlikehold. Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, for å unngå store materielle skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. - Derfor justerer vi forskriften slik at disse ikke trenger å være i karantene ved retur til Norge. Jeg understreker at det ikke er lov å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i Sverige eller Finland, og det er heller ikke lov å overnatte.

Forskriften krever ikke at det fattes beslutninger eller vedtak om unntak fra karantene, og man må ikke søke eller melde fra om at man drar på hytta.

Departementet har i dag endret Covid-19-forskriften § 6  (lovdata.no) slik at personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland, kan bli unntatt fra karanteneplikten ved retur til Norge. Strenge vilkår må imidlertid være oppfylt. Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom vedkommende overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge. Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom vedkommende i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.

Endringen skal gjøre det mulig å forhindre store materielle skader på fritidseiendommer også i Sverige og Finland, samtidig som krav til smittevern ivaretas.

Forskriftsendringen er vedtatt og sendt for kunngjøring i Lovdata.

Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) (lovdata.no)

Her finner du flere spørsmål og svar om karantene.