Historisk arkiv

Utgifter knyttet til koronavirusutbruddet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennom en kongelig resolusjon er det vedtatt at statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

Utbruddet av koronaviruset er så langt vurdert å ville medføre utgifter utover den budsjettmessige dekning til anskaffelse av legemidler og medisinsk utstyr samt til laboratorierefusjon av nødvendige analyser etter koronaviruset. Gjennom kgl.res. av 13. mars 2020 har Kongen i statsråd gitt fullmakt til at bevilgningene i statsbudsjettet for 2020 overskrides for å dekke utgifter knyttet til håndteringen av koronavirusutbruddet.

Fullmakten innebærer at Helsedirektoratet, i samarbeid med Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp, kan pådra utgifter uten budsjettmessig dekning i forbindelse med anskaffelser av legemidler og medisinsk utstyr. Fullmakten innebærer også at laboratorierefusjon av nødvendige analyser koronavirusprøver økes.