Historisk arkiv

Vedtar hjemmel for å sikre tilgang til nødvendige legemidler og utstyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For å ha en beredskap med tiltak ble det i statsråd i dag fastsatt en kongelig resolusjon som gir hjemmel for Helse- og omsorgsdepartementet til å fastsette regler for å begrense mangel på legemidler og utstyr når det er nødvendig.

- Det vil kunne bli nødvendig å innføre meldeplikt, rasjonering eller eksportforbud som følge av koronavirusutbruddet for å ha oversikt over og sikre tilgang til nødvendige varer. Tiltakene er aktuelle både for legemidler og medisinsk utstyr og annet utstyr som for eksempel munnbind, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les den kongelige resolusjonen: Delegasjon av Kongens myndighet av lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 7-12 til Helse- og omsorgsdepartementet