Historisk arkiv

Nyheter

Bent Høie mottok ekspertutvalgets vaksinerapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok mandag 10. mai ekspertutvalgets rapport om bruk av virusvektor-vaksiner i Norge. Rapporten anbefaler at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen ikke brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet. Utvalget anbefaler å gjøre vaksinene tilgjengelig utenfor programmet, men er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for slik bruk.

– Utvalget har gjort et stort og godt arbeid på kort tid. Regjeringen vil nå gå grundig gjennom rapporten og bruke den som beslutningsgrunnlag sammen med Folkehelseinstituttets anbefaling for å ta stilling til bruk av disse vaksinene, sa Høie da han mottok rapporten.

Ekspertutvalget, som er ledet av Lars Vorland, har gjort en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå for bruk av virusvektor-vaksiner. Utvalget har medlemmer fra inn- og utland, og har blant annet vurdert internasjonale data på bivirkninger og risiko.

Viktig for gjenåpning

Vaksinering av befolkningen er en viktig faktor for å kunne gjenåpne samfunnet i Norge.

Bruken av AstraZeneca-vaksinen ble satt på en midlertidig pause 11. mars i år da det ble oppdaget sjeldne, men svært alvorlige bivirkninger. Folkehelseinstituttet anbefalte i april å ta denne vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risikoen for de sjeldne og svært alvorlige bivirkningene. FHI anbefalte dette i lys av situasjonen i Norge med relativt lavt smittenivå.

Regjeringen ønsket en bredere vurdering som inkluderte erfaringer med disse vaksinene fra andre land, og hva en utsettelse av vaksineringen innebærer av belastninger for befolkningen og samfunnet som helhet. Det ble derfor satt ned et ekspertutvalg som har sett på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke virusvektor-vaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge.

– Den siste tiden har det kommet flere gode vaksinenyheter. Vi får flere og større leveranser av Pfizer-BioNTech-vaksinen, og studier har vist at man har svært god beskyttelse allerede tre uker etter første vaksinedose. Derfor har vi utvidet tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose slik at flere blir raskere vaksinert. Til sammen er dette faktorer som gjør det mindre negativt å utelukke bruk av virusvektorvaksiner, sier Høie.

Ekspertutvalgets anbefalinger

Ekspertutvalget har gjort etiske og rettslige vurderinger, samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger av helsemessige og sosiale konsekvenser. Utvalget slår fast at virusvektorvaksinene samlet sett er effektive vaksiner mot covid-19. Anbefalingen om ikke å ta dem inn i vaksinasjonsprogrammet er basert på smittesituasjonen i Norge.

– Endret smittetrykk, nye virusmutanter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner, heter det i rapporten.

Utvalget mener at det er ennå ikke mulig å påvise hvem som har økt risiko for å utvikle alvorlige bivirkninger som blodpropp og lave blodplater, verken før eller etter vaksinasjon. Derfor kan utvalget ikke identifisere mulige mottakere av virusvektor-vaksiner basert på alder eller kjønn. Det finnes i dag heller ingen effektiv behandling av de alvorlige bivirkningene. 

Frivillig bruk

Utvalget er delt i synet på hvilke kriterier som skal legges til grunn for frivillig bruk av vaksinene utenom vaksinasjonsprogrammet. Flertallet mener at dagens smittesituasjon i Norge tilsier det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby valgfrie virusvektor-vaksiner.

Et mindretall i utvalget mener at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen kan tilbys på resept til dem som ønsker det. De vektlegger at den enkelte selv er best i stand til å vurdere risikoen, egen situasjon og behovet for å få vaksine flere uker tidligere.

Her kan du lese rapporten.

Les utvalgets mandat og se hvem som har vært med.