Historisk arkiv

Endring av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard og for kystcruise

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Regjeringen letter nå på flere av smitteverntiltakene som gjelder for reiselivsaktiviteter på Svalbard og for kystcruise. Blant annet vil det ikke lenger være krav om å fremvise negativt testsvar for SARS-CoV-2 før avreise til Svalbard for personer som kan dokumentere at de er beskyttet og kan fremvise koronasertifikat, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det åpnes for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard på visse vilkår, og det vil igjen være mulig for charterfly fra fastlandet å lande på Svalbard. Alle endringene trer i kraft søndag 20. juni kl. 12.00.

– Det er viktig at også Svalbard kan få ta del i den åpningen vi nå gjør av samfunnet. Det har vært nødvendig med en særlig beskyttelse av Svalbard gjennom pandemien, blant annet fordi helseberedskapen er sårbar. Vi er i en god utvikling nå og jeg er derfor glad for at vi kan gjøre ytterligere lettelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

En økning i antall tilreisende vil kunne innebære fare for at det oppstår smitteutbrudd med påfølgende press på helseberedskapen lokalt og Sysselmannens redningsressurser. Svalbards geografiske beliggenhet gir lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp, noe som gjør at et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard med behov for evakuering av pasienter til fastlandet, vil få store konsekvenser. Derfor må vi videreføre noen smitteverntiltak for reisende til Svalbard for i størst mulig grad å redusere smitterisikoen. Det innebærer at gjenåpning på Svalbard må skje mer gradvis og kontrollert enn på fastlandet.

Reiselivet på Svalbard

Ordningen med en egen veileder for landbasert reiseliv på Svalbard fjernes og erstattes med en plikt for alle virksomheter som tilbyr reiselivsaktiviteter til å drive smittevernfaglig forsvarlig og etter nasjonale veiledere og etablerte bransjestandarder som på fastlandet.

Overnattingsstedene på Svalbard skal kunne ha 90 prosent kapasitetsutnyttelse, og dagens krav for det landbaserte reiselivet til å utarbeide eget planverk som skal fremlegges for Sysselmannen m.fl., fjernes. De resterende 10 prosent av kapasiteten skal forbeholdes eventuelle overnattingsgjester med plikt til karantene eller isolering. Hoteller og overnattingssteder skal ha utarbeidet planverk for ivaretakelse av overnattingsgjester i karantene og isolering.

Regjeringen fraråder ikke lenger unødvendige innlandsreiser, og dermed åpnes det for chartertrafikk fra fastlandet. Forbudet opprettholdes overfor internasjonal chartertrafikk.

Kystcruise langs norskekysten og på Svalbard

Som tidligere varslet kan koronasertifikatet bli tatt i bruk på kystcruise i forbindelse med trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Dersom ubeskyttede kommer om bord på skip med mange gjester vil det øke risikoen for smitteutbrudd. Erfaringene fra i fjor sommer tilsier at vi må være forsiktige fordi utbrudd på skip kan være vanskelige å håndtere. Derfor vil det bli anledning for kystcruise å ha et høyere antallsbegrensning når de som er om bord kan dokumentere med koronasertifikatet at de er beskyttet.

Før oppstart skal det legges frem en erklæring for Sysselmannen om at forskriftens krav er oppfylt. Det innføres antallsbegrensning for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard dersom passasjerer og mannskap ikke er beskyttet på inntil 200 personer med testkrav før avreise. Kystcruise på Svalbard med inntil 200 personer som ikke er beskyttet må starte og avslutte på Svalbard. Dersom passasjerer og mannskap er beskyttet tillates inntil 2000 personer. Kapasitetsutnyttelsen er maksimalt 90 prosent. Det er videre et krav kystcruise på Svalbard må returnere til fastlandet eller hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftede tilfeller av SARS-CoV-2 om bord.

Forbudet mot ilandstigning gjelder kun kystcruise som har oppstart i land med karanteneplikt eller dersom fartøyet underveis har tatt om bord personer fra land med karanteneplikt eller dersom passasjerer eller mannskap underveis har gått i land i områder med karanteneplikt.

Dersom det er mistanke om smitte ved avslutning av kystcruise skal alle forbli om bord inntil lokal helsemyndighet har besluttet videre håndtering.