Historisk arkiv

Landvurdering uke 37:

Nyheter
Landvurdering uke 37:

Endringer i innreiseregler for flere land og områder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen innfører innreiserestriksjoner og karantenekrav for Slovakia. Fem regioner i Finland og én region i Sverige blir grønne, og krav til karantenehotell oppheves for Kypros, Korsika og Kreta.

Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 13. september.

Endringene vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 13. september.

Land i Europa

Det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for følgende land:

Slovakia (endret fra grønn til oransje).

Følgende land fortsetter å være grønne:

Ungarn, Polen og Tsjekkia.

For følgende land oppheves krav til karantenehotell:

Kypros (endret fra mørkerødt til rødt).

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Luxembourg, Latvia, Malta og Romania.

Rød: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria, Tyskland, Andorra, Monaco, Spania, Slovenia, Nederland, Kroatia (endret fra oransje) og Østerrike (endret fra oransje).

Følgende land fortsetter å være mørkerødt og med krav til karantenehotell:

Storbritannia.

Regioner og selvstyrte områder i Norden

Sverige  

Følgende region blir grønn, og innreiserestriksjoner og karantenekrav oppheves:

Norrbotten

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller endrer kategori mellom rød og oransje (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner):

Oransje: (forblir oransje:) Södermansland, Uppsala, Blekinge, Dalarna, Västernorrland, Kronoberg (endret fra rød), Gävleborg, Jönkjöping, Halland, Jämtland, Örebro, Värmland, Västerbotten, Västmanland og Kalmar

Rød: Gotland, Stockholm, Västra Götaland, Skåne og Östergötland. 

Danmark

Selvstyrte områder:

Færøyene fortsetter å være grønn. Grønland endres fra rød til oransje. 

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde, eller endrer kategori fra rød til oransje (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner):

Oransje: Sjælland, Syddanmark, Midtjylland (endret fra rød) og Nordjylland (endret fra rød)

Rød: Hovedstaden (inkludert København).

Finland

Følgende regioner endres til grønn, og innreiserestriksjoner og karantenekrav oppheves:

Mellersta Finlands SVD, Satakunda SVD, Norra Karelens SVD, Mellersta Österbottens SVD og Lapplands SVD.

Følgende regioner forblir grønn:

Länsi-Pohja SVD og Åland.  

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde eller endres fra oransje til rød (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner):

Oransje: Kymmenedalens SVD, Södra Savolax SVD, Centrale Tavastlands SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Päijat-Häme SVD, Vasa SVD, Syd-Österbottens SVD, Östra Savolax SVD, Birkalands SVD, Södra Karelens SVD og Egentliga Finlands SVD (endret fra rød).

Rød: Helsingfors och Nylands SVD, og Kajanalands SVD.

Utvalgte øygrupper i Europa 

Følgende øygrupper endres fra mørkerød til rød, og kravet til karantenehotell oppheves:

Kreta (Hellas) og Korsika (Frankrike).

Følgende øygrupper forblir røde eller endrer kategori fra rød til oransje (de samme reglene gjelder for oransje og røde øygrupper)

Oransje: Azorene (Portugal), og Madeira (Portugal). Begge endres fra rød.

Rød: Kanariøyene (Spania), Sardinia (Italia), Sicilia (Italia), Nordlige egeiske øyer (Hellas) og Balearene (Spania). 

Følgende øygrupper forblir mørkerøde og med krav til karantenehotell:

Sørlige egeiske øyer (Hellas) og De joniske øyer (Hellas).

Lilla land

FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene og områdene omtales som «lilla land». Se mer informasjon i faktaboksen nedenfor.

Disse landene og områdene forblir lilla:

Australia, New Zealand, Singapore, Taiwan og Saudi Arabia.

Fraråder fortsatt reiser utenfor EØS/Schengen og Storbritannia

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det er unntak for noen utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte lilla land. Reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiseregler ved ankomst i Norge. 

Til grunn for endringene er FHIs ukentlige landvurdering av regioner i Norden, land og noen utvalgte øygrupper i Europa, i tillegg til utvalgte tredjeland på EUs tredjelandsliste. Vurderingene tar utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Denne uken (partallsuke) er det vurdert om smittesituasjonen gjør det aktuelt å skjerpe inn eller lette på innreiserestriksjonene og karantenekravene. Beslutningen betyr at det gis lettelser for noen land, samtidig som det innføres innreiserestriksjoner og karantenekrav for noen land.

Nye oppdateringer hver uke

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig. I partallsuker gjøres det en bred vurdering basert på smittesituasjonen og om landene og områder skal gis lettelser eller skjerpelser. I oddetallsuker vurderes kun om smittesituasjonen tilsier at noen land skal få strengere regler (for eksempel endres fra grønt til oransje eller rødt).

Oppdateringer av landvurderingene offentliggjøres på regjeringen.no hver fredag ca. kl. 12, og endringene trer i kraft fra midnatt, natt til påfølgende mandag. Endringene fremgår av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no.

 

NB: Merk at det blir nye tiltak ved innreise til Norge fra 26. november.

Dette gjelder frem til 26. november: 

  • Grønne land: Ingen krav ved innreise.
  • Oransje land: Ingen krav ved innreise.
  • Røde land: Plikt til å registrere opplysninger i innreiseregisteret. Krav til test ved på grensen ved ankomst. Krav om innreisekarantene, barn og unge under 18 år er unntatt. Innreisekarantenen kan forkortes ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.
  • Mørkerøde land: Samme krav som for røde land.
  • Lilla land: Samme krav om innreisekarantene, innreiseregistrering og test som for røde land.

Øvrige land i verden (grå land): Fortsatt innreiserestriksjoner (restriksjoner på hvem som får komme inn i Norge), innreisekarantene og testkrav på grensen ved ankomst. Se mer informasjon om hvem som får lov å reise til Norge. 

Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (for eksempel rødt eller mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at det stilles krav om innreiseregistrering, test på grensen og innreisekarantene dersom du mellomlander i et rødt eller mørkerødt land. Dette gjelder ikke dersom du kan fremvise koronasertifikat som viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder.

Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat godkjent for innreise til Norge? Da er du unntatt innreisekarantene og trenger ikke fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du kommer fra.

Terskelverdiene for registrerte smittede, testing og folketall i europeiske land kommer fra Det europeiske smittevernbyrået (ECDC), som også er primær kilde for FHIs beregninger. Kriteriene tar utgangspunkt i tall per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene samt andel positive prøver. «Mindre enn 50 tilfeller» betyr derfor «Mindre enn 50 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere for de siste 14 dagene».

  • Grønne land: Mindre enn 50 tilfeller og under 4 % positive prøver, eller under 75 tilfeller og mindre enn 1 prosent positive prøver.
  • Oransje land: Mindre enn 50 tilfeller og 4 % positive prøver eller mer, eller mellom 50 og 75 tilfeller og andel positive prøver på mer enn 1 prosent, eller mellom 75 og 200 tilfeller og mindre enn 4 prosent positive prøver.
  • Røde land: Mellom 75 til 200 tilfeller og 4 prosent positive prøver eller mer, eller mellom 200 og 500 bekreftede tilfeller.
  • Mørkerøde land: Dersom bekreftede tilfeller er 500 eller mer, eller det mangler nødvendige og pålitelige data for vurdering. Dersom det er særlige smittevernfaglige hensyn, som høy forekomst av særlig smittsomme virusvarianter, skal landet kategoriseres som mørkerødt uavhengig av andelen positive prøver.

En helthetlig vurdering kan medføre at land som kvalifiserer til grønt ut fra de objektive kriteriene, ikke blir grønne, men blir farget oransje eller rødt.

Terskelverdier som gjelder fra 5. juli
Terskelverdier som gjelder fra 5. juli Foto: HOD