Historisk arkiv

Nyheter

Endringer i regionale tiltak for seks kommuner i Vestfold og Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gjør endringer i de regionale tiltakene for kommunene Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, statsforvalter og kommunene selv. De går fra tiltaksnivå A, som er det strengeste tiltaksnivået, til tiltaksnivå B fra midnatt, natt til mandag 12. april. Tiltakene varer til og med torsdag 22. april.

– Smittesituasjonen er stabil i disse seks kommunene, med en fallende trend. Kommunene ønsker fortsatt regionale tiltak, men en nedtrapping til tiltaksnivå B, altså noe mindre strengt enn tiltakene de har hatt de siste tre ukene. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter støtter dette. Regjeringen har fulgt anbefalingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 12. april og varer til og med torsdag 22. april.

For kommunene innebærer en endring fra tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) til tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) blant annet:

  • Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.
  • Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.
  • Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå B i:

  • Færder
  • Holmestrand
  • Horten
  • Larvik
  • Sandefjord
  • Tønsberg

Her finner du oversikt over tiltaksnivå B (Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B) som gjelder i de nevnte kommunene

Kommunene må løpende foreta selvstendige vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak utover dette.

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.