Historisk arkiv

Etterregistrering av koronavaksiner i SYSVAK

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det åpnes nå for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK. Dette kan gjøres fra 16. juni. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

– Mange som har tatt koronavaksine i utlandet, vil nå kunne få etterregistrert vaksinen, få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra eller forkortet innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Er man fullvaksinert med en vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vil man dermed slippe innreisekarantene.

Det har tatt noe tid å utvikle en egen variabel i SYSVAK for vaksiner som er satt i utlandet, samt å få på plass retningslinjer for selve etterregistreringen. Variabelen er nå på plass, slik at vaksiner satt i utlandet må merkes i registeret og dermed kan skilles fra vaksiner satt i Norge, noe som er viktig for oppfølging av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge. I tillegg er det viktig at FHI har korrekte data på antall vaksinerte nordmenn og antall vaksinedoser brukt i Norge. 

E-konsultasjon før ankomst til Norge

Registreringen kan skje før reise til Norge. Du må be om en konsultasjon hos fastlege, kommunehelsetjenesten eller privat helsetjeneste i Norge for å dokumentere vaksinasjon fra utlandet. Dette bør være en e-konsultasjon/videokonsultasjon, hvor legen får se tilgjengelig vaksinedokumentasjon, og gjør en skjønnsmessig vurdering av om dette kan godtas som dokumentasjonen eller ikke. All vaksinasjon må journalføres i egen journal, i tillegg til registrering i SYSVAK.

– Det er viktig at helsepersonellet som skal etterregistrere vaksinene får god veiledning, slik at de er trygge på at informasjonen er mest mulig korrekt. Slik veiledning er nå på plass på FHIs nettsider, sier Høie.

Konsultasjonen for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient. Dersom det gjøres hos fastlegen må pasienten betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet. 

Kun EMA-godkjente vaksiner

Anbefalingen fra FHI er at bare EMA-godkjente vaksiner kan etterregistreres i SYSVAK. Dette er uavhengig av hvor i verden disse vaksinene er satt. For vaksiner som er godkjent av EMA har vi kunnskap om kvalitet, sikkerhet og effekt, og alle vaksiner som tas i bruk i Norge må ha en EMA-godkjenning. For vaksiner som ikke er godkjente av EMA, kan det senere vurderes om man skal åpne for etterregistrering i SYSVAK.

Disse vaksinene gir per i dag ingen rettigheter i form av unntak fra eller forkortet innreisekarantene og gir ikke grønt koronasertifikat.

FHI publiserer retningslinjer for etterregistrering. Les mer på FHI.no.