Historisk arkiv

Nyheter

Færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech enn forventet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det vil bli færre vaksineleveranser enn forventet fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september. FHI anbefaler justeringer på intervallet mellom vaksinedosene og mulige kombinasjoner av mRNA-vaksiner for å redusere forsinkelsene i vaksinasjonsprogrammet.

– Vi har hele veien vært forberedt på at det vil komme både gode og dårlige vaksinenyheter. Før helgen fikk vi dessverre dårlige nyheter. Vi får langt færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. Samtidig får vi en økning i leveransene av Moderna-vaksinen i juli og august, som til en viss grad vil kompensere for de reduserte leveransene fra Pfizer-BioNTech, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I juni er det ventet over 300 000 doser per uke fra Pfizer-BioNTech. I de kommende tre månedene er prognosen nedjustert til 200.000 doser per uke. Totalt er dette 900.000 færre doser enn ventet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har i helgen sett på hvilke konsekvenser dette får for vaksinasjonsprogrammet. De anbefaler å gå tilbake til 12 ukers intervall mellom første og andre vaksinedose. FHI åpner også for at det er mulig å kombinere Pfizer-BioNTech og Moderna som første og andre dose. Dette kan endre seg dersom det kommer flere vaksinedoser enn ventet.

Regjeringen slutter seg til disse anbefalingene. Intervallendringene vil gjelde umiddelbart, og med tilbakevirkende kraft**. Det vil si at de som allerede er innkalt til andre dose kan få endret denne innkallingen.

Den geografiske omfordelingen avsluttes som planlagt i uke 29.

– De reduserte leveransene vil føre til at vi får en forsinkelse på omtrent én uke for vaksinering med første dose for personer over 18 år og cirka to uker for vaksinering med andre dose, sammenlignet med dagens vaksinasjonsplan. Jeg vet at det er krevende for kommunene å forholde seg til at intervallene og leveransene endrer seg. FHI vil informere kommunene om hvordan de skal håndtere denne situasjonen, og jeg vil igjen takke for den store og viktige jobben som gjøres med vaksinering, sier Høie.

Vaksineringen så langt

Det er stor oppslutning om vaksinasjonsprogrammet. I dag, eller i morgen, nås en ny milepæl, 2 millioner personer har fått sin første dose. Det vil si at over 45 prosent av dem over 18 år har fått sin første dose.

  • Andel vaksinerte med første dose over 65 år  - 94,6 %
  • Andel vaksinere med første dose over 55 år – 87,6 %
  • Andel vaksinerte med første dose over 45 år – 77,64 %

**Oppdatert 15. juni med presisering om intervallendringer.