Historisk arkiv

Nyheter

Foreslår 25-års aldersgrense for e-sigaretter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter. Det foreslås også forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter og mot pakningsdesign som tiltrekker unge. For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet også å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

– Unge blir raskere avhengige av nikotin enn voksne, og nikotineksponering i tenårene kan skade hjerneutviklingen. Forskning viser også at e-sigaretter kan være en inngangsport til røyking blant unge. Derfor sender jeg nå på høring forslag til strengere regulering av e-sigaretter, som skal beskytte barn og unge mot helseskader og hindrer at nye generasjoner blir avhengig av nikotin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er e-sigaretter med nikotin forbudt i Norge, men de vil bli lovlige når tobakksdirektivet trer i kraft, sannsynligvis i begynnelsen av neste år. Tilgjengeligheten til e-sigaretter med nikotin vil da øke betraktelig, også for unge.

Les høringsnotatet

Andelen røykere i befolkningen er nedadgående og en stadig eldre gruppe. Andelen dagligrøykere blant unge mellom 16–24 år er i dag på kun én prosent, mens blant dem i aldersgruppen 55–64 år er den 17 prosent. Voksne røykeres tilgang til e-sigaretter må derfor balanseres opp mot behovet for å beskytte barn og unge mot disse produktene.

– Det er særlig viktig å hindre at e-sigaretter med nikotin blir en inngangsport til tobakksbruk for unge. Vi vet at aldergrenser er et svært effektivt virkemiddel for å hindre tilgjengelighet og bruk blant unge. Ved å sette aldersgrensen til 25 år, beskytter vi unge, men hindrer ikke voksne røykere fra å velge e-sigaretter som et skadereduserende middel, sier Høie.

Forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter

I høringsnotatet foreslås også å innføre forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter. Flere andre land har innført eller foreslått dette, blant annet Finland, Danmark, Sverige, Nederland og USA. Ifølge danske myndigheter er smak en viktig årsak til at unge prøver e-sigaretter. Unge oppfatter e-sigaretter med søte smaker som mindre helsefarlige enn e-sigaretter med tobakkssmak. 

Et annet forslag for å hindre at unge begynner med e-sigaretter, er forbud mot at pakningene kan påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge. Bare Danmark og Israel har innført helt standardiserte pakninger for e-sigaretter, men arbeid med å innføre dette er også på gang i flere andre land, som Finland og Nederland.

– Som et første skritt foreslår departementet nå et forbud mot pakningselementer som særlig tiltrekker seg unge, men jeg vil følge nøye med på utviklingen av standardiserte pakninger for e-sigaretter i andre land, sier Høie. 

Forbud mot røyking i bil der barn er passasjer

For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder. Svært mange land har de siste årene innført røykeforbud i biler med barn som passasjer.

– Barn er mer sårbare for passiv røyking enn voksne, og undersøkelser har vist at eksponering for tobakksrøyk i bil kan være 23 ganger så giftig som i et hus. Selv om et forbud griper inn i den private sfære, mener jeg at barnets rett til et røykfritt miljø og god helse må veie tyngre enn at en voksen skal ha mulighet til å røyke samme med i en bil, sier Høie. 

Hovedmålet med å utvide røykeforbudet til flere steder er å beskytte barn mot passiv røyking, men det vil også være positivt for personer som har astma, gravide og andre sårbare grupper. For dem kan selv svært kort eksponering for tobakksrøyk fremkalle akutte sykdomsanfall. 

Departementet får relativt mange henvendelser om at røyking i eller utenfor egen bolig, er et problem for naboer. Derfor foreslås det også røykeforbud i innendørs fellesområder som disponeres av flere boenheter, og en tydeliggjøring av muligheten til å vedta røykeforbud på utendørs fellesområder. 

Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til forslagene. Dette er de viktigste forslagene som sendes på høring:

  • Heve aldersgrense til 25 år for e-sigaretter for å gjøre dem mindre tilgjengelige for barn og unge.
  • Forbud mot e-sigaretter og nikotinvæske med smak (unntatt tobakkssmak), samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter. Forslaget er basert på lignende regulering i Finland og Danmark.
  • Forbud mot pakkedesign som tiltrekker unge. Pakningene kan ikke påføres glitter, tegneseriefigurer og andre elementer som særlig tiltrekker barn og unge.
  • Forbud mot røyking på holdeplasser, utendørs idrettsområder, lekeplasser og i private biler med barn til stede. Disse forslagene er inspirert av den svenske, finske og britiske lovgivningen. Hensikten er å bedre vernet mot passiv røyking, særlig for barn.
  • Røykeforbud i innendørs fellesområder som disponeres av flere boenheter. Tydeliggjøring av muligheten til å vedta røykeforbud på utendørs fellesområder.
  • Innføring av minstestørrelse for snus. Dette er basert på tilsvarende regulering i Sverige.
  • Justering av røykeforbudets virkeområde, for å sikre at det dekker opp både tradisjonelle røykeprodukter og nye typer produkter, som f.eks. produkter som varmer opp tobakk.