Historisk arkiv

Nyheter

Forsking og innovasjon i sykehusene til det beste for pasientene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie den årlige nasjonale rapporten om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. – Rapporten fra annerledesåret 2020 viser en imponerende omstillingsevne. Rapporten viser tydelig at forskning og innovasjon i sykehusene er relevante og viktige for pasientene, sier Høie.

Rapporten presenterer eksempler på 18 prosjekter fra nord til sør, i tillegg til nøkkeltall om forsknings- og innovasjonsaktiviteten.

– Denne rapporten forteller oss med bilder, ord og tall hvor viktig forsknings- og innovasjonsaktiviteten i sykehusene er for den enkelte pasient, og for utviklingen av gode og trygge helsetjenester. Nok en gang viser den mangfoldet i aktiviteten. Det er med stolthet jeg mottar rapporten. En stor takk til alle som bidrar til at vi har en tjeneste med en god praksis for kunnskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bent Høie mottar rapporten.

Den nasjonale rapporten er et svar på et årlig oppdrag til helseregionene. I år er det åttende gang Bent Høie mottar rapporten. Arbeidet er ledet av Helse Vest, som sammenfatter aktiviteten i de fire helseregionene. Denne rapporten er fra annerledesåret 2020.

– 2020 ble preget av pandemien, og det preger også rapporten. Jeg er imponert over tjenestens omstillingsevne i det som var et krevende år. Norske fagmiljøer ved sykehusene har bidratt til klinisk forskning som har vært viktig for utprøving av mulige behandlingsmetoder for pasienter med covid-19.  Uten forskingsinnsatsen på vaksiner ville vi ikke vært der vi er i dag i pandemihåndteringen, sier Høie.

Forskning og innovasjon til pasientens beste (PDF)