Historisk arkiv

Nyheter

Fraråder ikke fritidsreiser til Svalbard – viderefører strengt testregime

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen viderefører testing av alle før avreise til Svalbard. – Spredning av koronaviruset og særlig de mer smittsomme variantene vil kunne ha alvorlige konsekvenser på Svalbard. Helsedirektoratet og FHI anbefaler å unngå unødvendige innenlandsreiser, for eksempel fritidsreiser, til Svalbard. Regjeringen vil derimot ikke gi nasjonale råd om å fraråde innenlands fritidsreiser til Svalbard nå rett før vinterferien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsedirektoratet har hatt møte med Sysselmannen på Svalbard og Helse Nord, som beskriver at helseberedskapen på Svalbard er sårbar ved et eventuelt smitteutbrudd, spesielt i dagens smittesituasjon med nye virusvarianter på fastlandet i Norge. De har meldt om bekymring knyttet til økende reisevirksomhet til Svalbard. Regjeringen viderefører derfor det strenge testregimet ved innreise til Svalbard.

Det kreves negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Testen må være gjennomført på fastlandet. For fastboende på Svalbard blir testing vederlagsfritt. Regjeringen viderefører også begrensningene i hotellkapasitet som er innført av smittevernfaglige og beredskapsmessige grunner.

Turistnæringen er viktig for lokalsamfunnet på øygruppen og Svalbard er del av vinterferie-Norge. Det er kort tid til vinterferien begynner. Både næringslivet og sysselmannen har uttrykt ønske om forutsigbare rammebetingelser.

– Jeg mener restriksjonene som er innført for Svalbard, med testing av alle før de reiser til Svalbard, sammen med innreiserestriksjoner til Norge og øvrige smitteverntiltak er tilstrekkelige nå. Men økt tilstedeværelse av norske turister i vinterferien øker risikoen for utbrudd, avslutter Bent Høie.