Historisk arkiv

Fritak fra smittekarantene utvides fra 6 til 12 måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom i Norge, får nå unntak fra smittekarantene i 12 måneder. Koronasertifikatet til innenlands bruk oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom.

Frem til nå har perioden for unntak for smittekarantene vært seks måneder for personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, dersom sykdommen kunne dokumenteres av norsk helsetjeneste. Nå utvider regjeringen fritaksperioden til 12 måneder. Endringen gjelder fra midnatt, natt til 28. august 2021.

– Nå har vi god kunnskap som tilsier at personer som har hatt covid-19-sykdom, er godt beskyttet i minst 12 måneder. Derfor utvider vi unntaket fra smittekarantene for denne gruppen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Koronasertifikatet til innenlands bruk skal også oppdateres slik at det er grønt i 12 måneder etter gjennomgått covid-19-sykdom. Det tas sikte på at den tekniske løsningen vil være klar innen 9. september.

Endringene skjer som følge av råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Det blir ingen tilsvarende endring i fritak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19. Grunnen er at EU ikke tillater at det utstedes EU-koronasertifikat på immunitet som er påvist for mer enn 180 dager siden.

En løsning for å forlenge unntaket for innreisekarantene vil kreve store tekniske ressurser, samtidig som få personer vil ha nytte av en eventuell endring. Voksne i denne gruppen kan ta vaksine og få varig unntak fra innreisekarantene, mens barn allerede kan forkorte karantenen ved negativ PCR-test tatt etter tre dager.

– Det er viktig at gjennomgått sykdom kan dokumenteres på en sikker måte, og det gjøres best ved å benytte EUs koronasertifikat. Dersom EU vedtar endringer i varighet av opplysninger for gjennomgått covid-19-sykdom i koronasertifikatet, vil regjeringen vurdere om reglene for innreisekarantene bør endres på nytt, sier Høie.