Historisk arkiv

Nyheter

Geografisk omfordeling av vaksiner: 45 prosent flere doser til de 24 kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye beregninger fra FHI viser at en omfordeling av vaksinedoser på 60 prosent innebærer at kommuner med lavt smittetrykk må gi fra seg betydelig mer enn 35 prosent av vaksinene. For å unngå at kommuner må gi fra seg mer enn planlagt, er omfordelingen nedjustert til 45 prosent til de kommunene som skal få ekstra doser.

Regjeringen vedtok sist uke å fordele vaksinedosene mer målrettet til kommuner som har hatt høyt smittetrykk og strenge tiltak over lang tid. 24 kommuner skulle få 60 prosent flere vaksinedoser.

Samtidig var og er det viktig for regjeringen å sikre at kommunene kunne håndtere konsekvensene. Kommunene meldte tilbake at det kommer til å bli krevende, men et flertall sa at de kunne håndtere det.

– Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene. Dette innebærer at den geografiske omfordelingen blir på 45 prosent. FHI slår fast at den fortsatt vil ha god effekt, og at tidsplanen for vaksinering i sommer ikke får noen endring av betydning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Bakgrunnen for de nye tallene er blant annet at flere kommuner er tatt med i oversikten over kommuner som ikke får nedjustert antall doser. I tillegg har FHI sett på praktiske forhold rundt fordeling av vaksiner. Dette var det ikke tatt høyde for i de tidligere anslagene.

– At grensen beholdes på om lag 35 prosent, reduserer risikoen for forsinkelser i kommunene. Antall vaksinedoser til Norge kommer til å øke mye i ukene som kommer. Vaksineringen i kommunene kommer ikke til å stoppe opp på grunn av omfordelingen, men den kommer til å gå fortere i de 24 kommunene som får ekstra doser, påpeker Høie.

Dersom vaksineleveransene går som planlagt, vil alle over 18 år ha fått tilbud om vaksine i løpet av midten av juli i de 24 kommunene. Det viser beregninger fra FHI.

– Oppdatert informasjon tilsier at vaksineleveransen i uke 23 blir på om lag 300 000 doser, og ikke 340 000 som tidligere antatt. Vi håper at disse dosene vil komme i løpet av kort tid slik at vi greier å følge tidsplanen for vaksineringen, avslutter Høie.