Historisk arkiv

Helsepersonell som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine får unntak fra innreisekarantene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fullvaksinert helsepersonell som har kritiske funksjoner på sykehus eller i kommunehelsetjenesten har særskilt unntak fra karantene i arbeidstiden. Nå utvides unntaket slik at det også gjelder helsepersonell i kritiske funksjoner som har mottatt første dose med AstraZeneca-vaksine. Unntaket gjelder etter at det har gått minimum 3 uker etter første dose.

Endringen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Deres faglige vurdering er at dette vil være smittevernfaglig forsvarlig. Kliniske studier viser at første dose av AstraZeneca-vaksinen gir god beskyttelse fra og med 22 dager og inntil 12 uker.  Den andre dosen anses å være viktig for å gi en bredere og mer langvarig beskyttelse. 

Det stilles fortsatt krav at helsepersonellet tester negativt for korona ved ankomst til Norge. Helsepersonellet skal bruke munnbind og være ekstra nøye med å holde avstand i karantenetiden. Helsepersonellet må være i karantene i fritiden. Det må dokumenteres at den ansatte har mottatt vaksine. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å innhente og kontrollere dokumentasjonen.